Fem entusiaster (Olov ”Olle” Sundgren, Ola Laveson, Nils-Arne Nilsson, Håkan Lundborg och Hans Kofoed)  samlades hemma hos Olle i Malmö-Limhamn den 8 januari 1961 för att bilda vad som idag kanske är världens största flyghistoriska sammanslutning. 
Olle var initiativtagaren till SFF och tillika SFF:s förste ordförande.

Vi lär höra mer om detta jubileum under året….!

LIN DC-3 på plattan med ESSO tankbil framför. Bromma 1961. Diabild 24x36 mm donerad till SFF år 2000 av medlemmen Ulf Åhrbom.
En av grundarna, Ola Laveson, på årsdagen med jubileumstårta! Plats: SFF:s nya lokaler i Skvasta.