SFF kansli och arkiv har nu flyttat till fd F 11s Officersmäss på Skavsta flygplats nära Nyköping (se bifogade foton). Det omfattande flyttningsarbetet har hela tiden understötts av buller och vinande från landande och startande turbo-prop- och jetflygplan.

En härlig miljö för en flyghistorisk förening och för dess funktionärer att verka i. Dessutom är intressanta F 11 Museum närmaste granne och dess “lockbete” en uppställd S 35E spaningsdrake utgör blickfång från SFFs nya kansli.

 

SFF har fått för ändamålet utmärkta lokaler och det är med stor tillförsikt, som jag nu överlämnar arkivföreståndarskapet från årsskftet till nya SFF funktionärer.

Nya adressuppgifter hittar ni längst ner på hemsidan. Använd dessa framgent, även om de gamla också gäller några månader till.

Ola Laveson