Innehåll Flyghistorisk Revy 2020

Tack                                                        

Förord                                                     

Kapitel 1      Tidigt franskt flyg – en resumé

Kapitel 2      Fransk återuppbyggnad

Kapitel 3      Genombrottet – SAS beställning

Kapitel 4      Serietillverkning

Kapitel 5      I SAS trafik 

  • SAS Caravelle hos Swissair 
  • SAS Caravelle hos Thai International

Kapitel 6      TP 85 i flygvapnet         

Kapitel 7      Transwede                       

Kapitel 8      Finnair                            

Kapitel 9      Sterling Airways              

Kapitel 10    Bevarade Caravelle 

Tekniska data                                 

Caravelle i Norden – individerna      

Källor och intervjuvade personer