På grund av den pågående flytten från Östermalmsgatan i Stockholm till Skavsta kommer SFF Webshop och  Försäljning tillfälligt att göra ett uppehåll. Planen är att öppna upp igen i mitten av januari 2021.