Skip to content
Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

Årsmöte den 21-22 april 2007 på F 7 i Såtenäs 
2009-09-29

Program:
Lördag 25 april
1300 Flyghistoriskt symposium
1500 Kaffe
1530 Årsmötesförhandlingar
1900 Middag i mässen med efterföljande samkväm 

Söndag 26 april
0900 Flottiljchefens orientering 
0930 Visningar för anmälda deltagare i årsmötet!
1200 Avslutning

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24_002-1057878.JPG” alt=”” width=”237″ height=”338″ style=”display: block;” />Årsmöte 2007 hölls den 21-22 april 2007 på F 7 i Såtenäs där cirka 140 medlemmar hade infunnit sig.

Programmet inleddes under lördagen med ett symposium där Raymond Andersson berättade om flottiljområdets och F 7:s tidiga historia, från stenålder fram till modern tid, Börje Räftegård berättade om Flyget på Axvalla hed. Slutligen berättade Ingemar Olsson om Piratkopieringen av STWC-3.

Efter en kaffepaus orienterade CF 7, överste Ingemar Adolfsson, om verksamheten på F 7.

Årsmötesförhandlingarna genomfördes enligt normal rutin. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen kommenterades. En viss ökning av antalet medlemmar konstaterades. Kanske kan medlemsantalet nå 5 700 nästa år. Ekonomin är god varför någon höjning av den nuvarande medlemsavgiften på 300 kronor inte är aktuell. Valberedningens förslag föredrogs av Sten Wahlström. Ordföranden Ulf Edlund omvaldes. Till ny styrelseledamot efter Fredric Lagerquist, som avböjt återval, valdes Ingrid Augustsson, Karlstad. Övriga valbara omvaldes.

Bo Carlson, Bankeryd valdes enhälligt till hedersmedlem i SFF. Michael Sanz, Stockholm utsågs, på styrelsens förslag, till mottagare av Söderbergplakett nr 37.

Årsmötesmiddagen intogs i Parkmässen. Kvällen fortsatte med kaffe och allmänt mingel samt bokförsäljning. Lars Gibson presenterade den ”allra sista utgåvan” av Flygskrönikor.

Söndagen inleddes med visningar av Gripencentrum, JAS 39 Gripen samt veteranflygplanen som underhålls och flygs av Västgöta Veteranflygförening. Som avslutning på besöket på F 7 bjöd Västgöta Veteranflygförening på flyguppvisning med J 29 Tunnan, J 34 Hawker Hunter och Sk 16. Tyvärr begränsades uppvisningarna av det tilltagande dåliga vädret med vind, kyla och regn.

De från F 7 som hjälpt till med förberedelserna för årsmötet fick en uppskattad flygtur med Flygande Veteraners DC-3 Daisy. Stf. flygplatschef Björns Svensson, mångårig SFF medlem, biträdd av fänrik Linda Odeen och major Håkan Brandt samt Henrik Bergman är de som svarat för förberedelser och visningar. Sedan har som vanligt vårt eget kansli ägnat mycket tid och kraft åt förberedelserna. Med anledning av att vi fick in fler anmälningar än vad det fanns plats till vid middag och i förläggningar, blev det också en hel del extra arbete.

Vi vill framföra ett stort tack till F 7 och alla på flottiljen som bidrog till att årsmötet blev mycket lyckat.

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-28_002-1057890.JPG” alt=”” width=”600″ height=”401″ style=”display: block;” />Gruppen från F 7 som förberett SFF årsmöte på plats och såg till att det blev mycket lyckat. Från vänster major Håkan Brandt, stf flygplatschef, major Björn Svensson, fänrik Linda Odeen, löjtnant Henrik Bergman samt Raymond Andersson. Foto: Sven-Erik Jönsson

 
     
 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24_9958.JPG” alt=”” width=”363″ height=”480″ style=”display: block;” />CF 7, överste Ingemar Adolfsson hälsade deltagarna välkomna och orienterade om F 7 verksamhet. 
Foto: Gunnar Åkerberg

 
     
 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24_002-1057898.JPG” alt=”” width=”600″ height=”401″ style=”display: block;” />Raymond Andersson berättade om F 7 historia, från tidig stenålder fram till idag. 
Foto: Sven-Erik Jönsson

 
     
 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-28_002-1057905.JPG” alt=”” width=”492″ height=”600″ style=”display: block;” />Börje Räftegård från Göteborg berättade och visade vykortsbilder från första flygövningarna på Axvalla hed. Här med sin och Vidar Bloms bok Flyg på vykort. Foto: Sven-Erik Jönsson

 
     
 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-28_002-1057909.JPG” alt=”” width=”500″ height=”498″ style=”display: block;” />Ingemar Olsson som arbetat på Svenska Flygmotor under åren 1966-2003, föreläste om piratkopieringen av STWC-3. Foto: Sven-Erik Jönsson

 
     

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24_002-1057934.JPG” alt=”” width=”267″ height=”250″ style=”display: block;” />

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24_002-1057938.JPG” alt=”” width=”351″ height=”250″ style=”display: block;” />

 

Till vänster överlämnar SFF ordförande Ulf Edlund Söderbergplaketten till Michael Sanz. Till höger gratulerar Ulf Edlund Bo Carlson från Jönköping som just valts till hedersmedlem. Foto: Sven-Erik Jönsson

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-28_002-1057875.JPG” alt=”” width=”620″ height=”415″ style=”display: block;” />SFF högtidliga middag på lördagskvällen hölls i Parkmässen på F 7. Foto: Sven-Erik Jönsson

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24_0079.JPG” alt=”” width=”600″ height=”399″ style=”display: block;” />Henrik Bergman berättar om verksamhet med veteranflygplanen. Foto: Gunnar Åkerberg

 
     
 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24__0300.JPG” alt=”” width=”464″ height=”415″ style=”display: block;” />Trots ett lätt regn, fick vi se både J 29 Tunnan “Gul Rudolf” som flögs av Olle Norén. Foto: Gunnar Åkerberg

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24__0310.JPG” alt=”” width=”620″ height=”468″ style=”display: block;” />J 34 Hawker Hunter som flögs av Lars Martinsson. Foto: Gunnar Åkerberg

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-24__0420.JPG” alt=”” width=”504″ height=”413″ style=”display: block;” />och till sist också Sk 16, som flög första gången efter renovering i somras, en dag före flygdagen på F 7. Pilot i Sk 16 var Olle Norén. 
Foto: Gunnar Åkerberg

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2007/2007-04-23_002-1057962.JPG” alt=”” width=”620″ height=”415″ style=”display: block;” />SFF styrelse för verksamhetsåret 2007 samlad framför Parkmässen på F 7 Såtenäs vid årsmötet den 21 april 2007. Från vänster Thore Eriksson, Christer Lokind, Henrik Tisell, Ingrid Augustsson, Ulf Edlund, Erik Hallström, John Hübbert, Sven-Erik Jönsson och Göran Landström.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.