Skip to content
Svensk Flyghistorisk Förenings årsmöte 
Uppdaterad: 2013-12-11

SFF Årsmöte 7-8 april 2001 på F 21, Luleå 
2001-04-10

 

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_F21%20vapen.jpg” alt=”” width=”231″ height=”227″ style=”display: block; text-align: center;” />

 

Ett 70-tal medlemmar och funktionärer samlades till årsmöte vid F 21 lördagen den 7 april.

Före årsmötesförhandlingarna hölls ett flyghistoriskt symposium arrangerat av SFF Norrbotten och under ledning av Anders Jonsson, ordförande i SFF Norrbotten. Symposiet avhandlade olika delar av flyghistoria i Norrbotten och omfattade nedanstående ämnen.

Protokoll från årsmötet

Verksamhetsberättelse för år 2000

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_sff_2001.jpg” alt=”” width=”572″ height=”370″ style=”display: block;” />Rolf Bergström berättar om Flyg i Kiruna 1916 och framåt

 

Anders Jonsson berättade om Ballongepoken i Boden. År 1909 framkom förslag om att använda ballong för spaning. Den 17 augusti 1914 genomförs den första ballonguppstigningen med en förankrad s.k. Drakballong fylld med vätgas. Ballongen var förankrad med en 1000 meter lång 14 mm wire. I Boden byggdes ballonghus för att härbärgera den fyllda ballongen. Soldater tränades i att marschera med ballong. Det visades även en film från en av dessa ballonguppstigningar.

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_AndersJonsson.jpg” alt=”” width=”221″ height=”249″ style=”display: block;” />Anders Jonsson, ordförande SFF Norrbotten

 

Rolf Bergström höll ett föredrag om Flyg i Kiruna. Första flygningen i Kiruna ägde rum den 28 april 1916. Det var Elis Nordqvist med en Albatros nr 24 från 2:a flygavdelningen i Boden som var den förste. Rolf berättade mycket fängslande om hur allmänheten upplevde dessa flygningar och läste några artiklar i den tidens dagspress som rapporterade om någon flygmaskin synts i lufthavet.

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_Bergstrom.jpg” alt=”” width=”292″ height=”315″ style=”display: block;” />Rolf Bergström

 

Stig Lundberg berättade om Flyg i Porjus. Under åren 1910 – 1923 byggdes det kraftverk i Porjus. Vattenfall insåg att flyget skulle kunna vara ett bra transportmedel mellan de svårtillgängliga platserna. P.O. Flygkompani startade verksamheten i augusti 1920 med engelska piloter höll endast på till oktober samma år, då Vattenfall själva beviljades tillstånd att bedriva flyglinjen mellan Porjus och Suorva. Det finns noggranna noteringar om vad som transporterades. Under tiden aug. 1920 till april 1923 då verksamheten upphörde, genomfördes 888 flygningar, man transporterade 1005 passagerare, 16549 kg gods och 1571 kg post mellan Porjus och Suorva.

John Bryggman berättade under temat P.O. Flygkompani, “Italia”. P.O. Flygkompani bedrev flygverksamhet i Norrbotten. Man erbjöd hugade personer att mot betalning flyga med som passagerare och man utförde även reklamuppdrag. Luftskeppet Italia passerade Luleå på sin väg mot Nordpolen. Vi fick även höra om Luleå’s roll i räddningsaktionerna efter Italia katastrofen i Norra Ishavet.

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_Bryggman.jpg” alt=”” width=”262″ height=”322″ style=”display: block;” />John Bryggman

 

Karl-Gustav Andersson, ursprungligen skåning, men sedan många år bosatt i Norrbotten, kåserade och visade diabilder om Magnesitflygningar. Magnesit är en mineral som bl.a. Höganäsbolagen använde vid tegelframställning. I Sareksfjällen hade man påträffat en magnesit fyndighet som Höganäsbolagen var intresserade av. Problemet var att transportera tonvis med magnesit i det väglösa landskapet. Brytningarna började 1935 och bl.a. gjorde ABA:s Ju 52/3m med E Roll som pilot, en flygning upp och landade på en mycket liten sjö invid fyndigheten. Med denna maskin blev det endast en flygning eftersom sjön var för liten. Sedan flög man med SE-ABZ Junkers W33d. Detta flygplan havererade vid sjön i samband med en flygning med magnesitmalm i september 1945. Samma år upphör brytningen. Deltagarna fick genom Karl-Gustavs diabilder se hur vackra våra svenska fjäll är.

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_KGAndersson.jpg” alt=”” width=”229″ height=”321″ style=”display: block;” />Karl-Gustav Andersson

 

John Bryggman fortsatte symposiet med att berätta om Flygfält och civilflyg i Luleå. Första utredningen om ett flygfält i Luleå gjordes 1935. År 1938 gjordes en inventering för flygvapnet som resulterade i ett förslag till Kallaxheden. Flygfältet anlades och var klart att användas i augusti 1939. ABA började flyga på Kallax i september 1944. När SAS år 1957-58 med DC-7 började flyga till Anchorage, Alaska via nordpolen, mellanlandade man på Kallax för tankning. Från början var flygstationen en mycket liten enkel barack. Sedan har det byggts nya som blivit för små och flygstationen idag är den fjärde. Sedan något år tillbaka är banan förlängd till mer än 3350 meter och man har möjlighet att ta hand om stora fraktflygplan. Banan lär vara 50 meter längre än Arlandas längsta.

Slutligen berättade Anders Jonsson om Beredskapsflygfält i övre Norrlands flygbasområde (FlyboÖN) som sattes upp den 1 juli 1942. År 1943 fanns 11 beredskapsfält i FlyboÖN. Endast några av dessa finns kvar idag.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna. Ny i styrelsen blev Christer Lokind som ersatte Sten Wahlström. Göthe Johansson utsågs till hedersmedlem i SFF för sina insatser under årens lopp till gagn för föreningen. Vi kommer senare att lägga ut det fullständiga årsmötesprotokollet på denna sida.

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_styrelse_2001.jpg” alt=”” width=”511″ height=”326″ style=”display: block;” />Styrelse och funktionärer: Fr.v. Sven Stridsberg, Kenneth Göransson, 
P-O Olemyr, Erik Hallström, Göran Landström, Bernt Olsson, Jan-Åke Berg, 
Kurt Ivarsson, Sven-Erik Jönsson, Lennart Berns, Fredric Lagerquist, 
Håkan Karlsson och Bo Carlsson.

 

På lördagskvällen bjöds på en god middag i mässen. Förre ordförande i SFF Norrbotten och initiativtagaren till regionavdelning Norrbotten, Stig Lundberg samt avgående ordförande i SFF Göteborg, Carl-Henrik Olausson erhöll båda SFF förtjänstplakett för sina värdefulla insatser för föreningen. Göthe Johansson överlämnade till F21 en egenhändigt gjord oljemålning, föreställande F21-märkta J 26 Mustang över fjällvärlden. Vår ordförande Jan-Åke Berg hedrades av SFF Norrbotten med ett par skidor med raketdrift. Trots att det var mycket snö och gott skidföre, fick vi ändå inte se Jåke på dessa. SFF Norrbotten hade ställt samman en svårlöst tipstävling som vanns av skåningen Sven Stridsberg, men med tanke på att han tillbringat mycket tid i Luleå med kommande boken om F21 var det kanske inte så underligt. Flera andra fick också bokpriser.

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_1006312.jpg” alt=”” width=”401″ height=”266″ style=”display: block;” />Fru Maj-Britt Östbo, Jan Cedergren, Erik Hallström och Stig Lundberg vid middagen på F21 mäss.

 

På söndagen informerade överstelöjtnant Jan Cedergren om F21. Det blev ett besök i F21 museum, som f.n. byggs ut. Här guidade K-E Ekström sam är ansvarig för museet. Löjtnant Tobias Wikström, som är Viggen pilot, berättade om SWAFRAP. Här utbildas en division för att kunna sättas in i konflikter typ forna Jugoslavien. Vi fick veta en hel del om de stora skillnaderna mot att genomföra uppdrag inom Sverige. Bl.a. hade man haft övningar med Viggen i Tyskland, haft engelsmän på besök och skall senare i år genomföra en övning i England. Dessutom har en grupp från USA utbildat piloterna i rutiner och procedurer för räddning och överlevnad vid ev. nedskjutning.

 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_Wikstrom.jpg” alt=”” width=”281″ height=”416″ style=”display: block;” />Löjtnant Tobias Wikström berättar om SWAFRAP

 
 

OBS! Bilder finns inte med här!

images/Images_org/images_aktu_2001/2001-04-10_BoCarlsson_Museet.jpg” alt=”” width=”539″ height=”398″ style=”display: block;” />Bo Carlsson studerar en modell samling i F 21 Museum

 

Besöket avslutades med ett besök i hangaren för utbildning av JAS-tekniker samt ett besök i hangar 86, där 1:a divisionen håller till och slutligen ett besök i personalbutiken, där många passade på att inhandla både klädespersedlar och souvenirer. Därefter transporterades de som skulle ta flyget hem över till flygstationen, där resenärerna möttes av besked att SAS-kärran var kvar på Arlanda med tekniskt fel. Efter lång väntan kom man iväg ca fyra timmar försenade från Luleå till Stockholm.

Ett varmt tack till F 21 och SFF Norrbotten för ett väl genomfört och mycket intressant arrangemang.

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.