Text: Lennart Berns

Österrike kommer vid årets slut att ha fasat ut sina 12 sista Saab 105OE. Typen anskaffades till Österrike 1970 som avancerat skolflygplan, för övervakning av luftrummet samt för attack mot markmål. Den kom att ersätta de Havilland Vampire och Saab J 29.
Saab 105OE skiljer sig från svenska flygvapnets SK 60 framförallt genom General Electric J85-motorer samt vissa strukturförstärkningar för rollen som attackflygplan.
Kvar för luftförsvaret av det österrikiska luftrummet är 15 Eurofighter. Härutöver har luftstridskrafterna i Österrike, vilka inte utgör en egen försvarsgren, skolflygplan Pilatus PC-7, transportflygplan C-130 samt helikoptrar.

 Österrikiska luftstridskrafterna anskaffade ursprungligen 40 Saab 105OE. Typen har nu tjänat i drygt 50 år!
Foto: Björn Pettersson, Saab

Sexgrupp Saab 105OE vid en av de regelbundet återkommande flyguppvisningarna Air Power på flygbasen Zeltweg.
Foto: Lennart Berns