Text: Ulf Delbro                                                                                                             2020-05-18

Den 18 maj 1940, dvs för precis 80 år sedan i dag den 18 maj 2020, flög Saabs första konstruktion, Saab 17, för första gången. Saabs chefspilot Claes Smith startade från Saab och landade planenligt vid Försökscentralen, FC på Malmen eftersom Saab-fältet ansågs vara för litet för den första landningen. Flygningen blev något dramatisk, eftersom Smith fått ett slag över ena ögat och tillfälligt förblindats när huven över förarkabinen blåste bort. De första provflygningarna visade på en del problem, som dock successivt kunde lösas på ett tillfredsställande sätt.

Flygplanet var ursprungligen avsett för spaning över land och hav, och det skulle vara möjligt att förse det med landställ med hjul- skid- eller flottörställ. Saab presenterade emellertid under 1940 en utredning som visade att Saab 17 skulle kunna bli ett bättre lätt bombplan/störtbombplan än B 5, som flygvapnet funderade på att modifiera till detta ändamål. KFF, (Kungl Flygförvaltningen) insåg fördelarna med Saab 17, vilket innebar att en omkonstruktion av flygplanet för att det även skulle kunna användas som störtbombflygplan genomfördes.

Flygplanet fick som spaningsflygplan beteckningen S 17 och som bombflygplan B 17. Tre motorvarianter förekom – den svensktillverkade P&W STWC-3 om 1065 hk (17A), Mercury XXIV om 980 hk (17B) och den italienska Piaggio PXI om 1000 hk (17 C).

Specifikationsändringen att flygplanet skulle kunna användas både som ett spaningsflygplan och som ett lätt bombflygplan, betydde att flygvapnet fick ett mycket mångsidigt och fältmässigt flygplan. Konstruktionen var helt i klass med de samtida, utländska flygplanen. Både bomb- och spaningsflygplanen var beväpnade. I varje yttervinge utanför propellerfältet fanns en 8 mm kulspruta och i spanarrummet en rörlig. Flygplanet kunde bära en tung bomb på 250 eller 500 kg och upp till nio 50 kg bomber beroende på utförandet. Det nya bombsiktet, BT 2, som utvecklats av Saab förbättrade precisionen i bombfällningen avsevärt. Räckvidden var betydande –  ett fulltankat 17 A-flygplan kunde vara i luften 8 timmar om kroppstankarna var installerade.

Saab 17 producerades huvudsakligen vid Saabs verkstäder i Trollhättan, men ett visst antal även i Linköping. Det sista flygplan 17 levererades till flygvapnet den 31 augusti 1944. Totalt byggdes, inklusive provflygplanen 325 Saab 17: 133 17A, 115 17B och 77 17C. Flygplanet tillfördes sex av flygvapnets flottiljer: F 2, F 3, F 4, F 6, F 7 och F 12.

Utfasningen

B 17 och S 17 ersattes i sin roll som krigsflygplan under andra halvan av 1940-talet. Flygplantypen var fortsatt användbar, och mellan 1948 och 1955 kom B 17A att tjänstgöra främst som målbogserare. 19 av dem civilregistrerades och opererades av Svensk Flygtjänst och av företaget AVIA på Gotland. Av dessa såldes ett plan till Österrike 1957 och två till Finland 1960.

Mellan 1947 och 1953 såldes 47 av flygvapnets B 17A till Etiopien.

Efter hemställan av Dansk Flyvehistorisk Forening, skänkte flygvapnet 1970 ett av de Saab 17A som opererats av AVIA, SE-BWC till Danmark. Efter omsorgsfull renovering av Saab finns det i dag på Danmarks Tekniska Museum i Helsingör.

Ett annat av AVIAs B 17A, (17239) överfördes 1969 till de flyghistoriska samlingarna på Malmen där redan S 17B, (17005), stod uppställt i väntan på ett kommande Flygvapenmuseum.

B 17A, Blå Johan flyger igen!

När den sista B 17, SE-BYH, efter åren som målbogserare togs ur drift 1969 och blev ett museiföremål på blivande Flygvapenmuseum, trodde väl ingen att flygplantypen någonsin skulle flyga igen. Men undrens tid var inte förbi – just det exemplaret blev under åren 1996-1997 grundligt renoverat till flygbart skick av ett 30-tal frivilliga idealister under Saabs ledning, och har sedan den första flygningen den 11 juni 1997 med Kjell Nordström som pilot, nu med sin ursprungliga flygvapenmärkning som Blå Johan från F 7 deltagit i ett otal flyguppvisningar, både inom och utom landet, och då glatt tusentals flygentusiaster.

Det var vid en middag i september 1995 som tanken väcktes att renovera B 17A, SE-BYH till flygande status inför Saabs 60-årsjubileum första veckan i september 1997. Arbetet påbörjades den 23 september 1996 under ledning av projektledare Lennart Petersén. Den 12 augusti 1997, 193 arbetsdagar efter projektstart var restaureringen av flygplan 17239 avslutad. Flygplanet var då operationsdugligt och överlämnades till uppdragsgivaren Saab, som kunde visa upp sin första konstruktion i flygande skick som en del av 60-årsfirandet den 6 och 7 september 1997.

Iståndsättningen av Blå Johan blev en succé långt över projektgruppens förväntan. Önskemål framfördes att hålla flygplanet flygvärdigt så länge som möjligt. Det har nu deltagit i otaliga flyguppvisningar och planerades delta i Försvarsmaktens huvudflygdag på F 7 Såtenäs den 29 augusti i år. Så blir det inte, då flygdagen är inställd på grund av Corona-pandemin.

Men i horisonten finns, att Flygvapnet fyller 100 år 2026, och Saab AB 90 år 2027 – man kan hoppas att Blå Johan då fortfarande är flygvärdig och kan visas upp i sitt rätta element.

Inställt jubileumsevenemang

Flygvapenmuseum i samarbete med Svensk Flyghistorisk Förening, Östergötlands Flyghistoriska Sällskap och Saab planerade att genomföra ett jubileumsevenemang den 16 maj för att fira att det den 18 maj är 80 år sedan Saabs första konstruktion, Saab 17 flög för första gången. Men även detta fick ställas in pga Corona-pandemin. Men den jubileumstrycksak, Saab 17 80 år, som skulle produceras lagom till firandet beslutades ändå tas fram att användas i olika sammanhang, inte minst om evenemanget genomförs senare. Artiklarna i den 36-sidiga trycksaken kommer även att publiceras i Svensk Flyghistorisk Tidskrift uppdelat på två utgåvor – SFT nr 3 i juni och nr 4 i augusti. Håll tillgodo!

En klassisk bild med en rote S 17B från F 3. Foto i Svensk Flyghistorisk Förenings Arkiv

En S 17 från F 2 med flottörer. Foto i Svensk Flyghistorisk Förenings Arkiv

B 17A med skidställ. Foto i Svensk Flyghistorisk Förenings Arkiv

B 17A i Imperial Ethiopian Air Force. Foto i Svensk Flyghistorisk Förenings Arkiv

B 17A, SE-BYH som målbogserare. Foto: Nils-Arne Nilsson

B 17A, 17239 under renovering. Flygplanet plåtrent. Foto: Åke Anderson

B 17A, 17239 motorkörs för första gången på 29 år. Foto: Åke Anderson

Första flygningen med 17239, Blå Johan varade drygt en timma. Pilot: Kjell Nordström. Foto: Åke Anderson

Blå Johan har nu fått rätt målning och märkning. Foto: Anders Nylén

Blå Johan med landställets karaktäristiska kåpor väl synliga. Foto: Anders Nylén