Kära medlemmar i Svensk Flyghistorisk Förening!

 

Med anledning av coronavirusets smittspridningsrisk, tvingas Svensk Flyghistorisk Förenings styrelse senarelägga föreningens årsmöte. Det innebär att årsmötet i Skara den 25 till 26 april 2020 ställs in.

SFF:s styrelse beklagar detta, liksom det besvär som kan tänkas drabba våra medlemmar. Styrelsen är dock övertygad om allas förståelse i den rådande situationen – hälsan måste trots allt gå före allt annat!

Föreningen kommer senare att meddela ny tidpunkt och plats när vi finner det möjligt ett genomföra ett årsmöte.

Mer info kommer i SFT 2-2020, dock vill vi påpeka att pga utgivningstakten så kan informationen i SFT vara föråldrad när den/påföljande kommer ut – Det bästa är att hålla sig uppdaterad via SFF Hemsida.

 

Hälsningar,

Styrelsen

Svensk Flyghistorisk Förening