Skip to content

Flygminnesmärken

Minnesmärken på Malmen, Linköping

Uppdaterad: 2009-12-25

Minnessten vid vaktlokalen
Carl Cederström stenen
Silow-stenen
Runö-stenen
F 19 Minnestavla
Minnestavla Svensk Flygindustri
Gränsmarkeringsstenar
Gustaf VI Adolfs namnteckning
Carl XVI Gustavs namnteckning
FFV/Aerotec

Minnessten vid vaktlokalen

Stenen restes först vid Jägarevallen, vid gamla “riksettan”, flyttades sedan till den nya “riksettan” vid avtagsvägen till Lambohof för att slutligen i juli 1951 placeras på sin nuvarande plats vid flottiljvakten inom F 3 gamla lägerområde, (nuvarande AF 2 område). Den inhuggna texten berättar om Malmens historia. Minnesstenen restes 1934 av Livgrenadjärerna.

 

Carl Cederström stenen

På 50-årsdagen av Malmens flygtillblivelse och friherre Carl Cederströms flygskola avtäcktes en minnessten på F 3 år 1962. HMK Gustav VI Adolf och dåvarande CFV general Lage Thunberg förrättade cermonin.
Text på sydsidan : Flygvapnets emblem och därunder “Sveriges första flygskola drevs här av Carl Cederström 1912. VILJ – VÅGA – VINNA”.
Text på nordsidan: Förutom 2 st Bleriot-monoplan samt en J 35 Drake – “Sveriges Flygvapen och Svenska Aeroplan AB reste denna sten 1962”.
Stenens står ca 250 m ost om Hangar 81.

 
   

Silow-stenen

Till minne av Sveriges första flygolycka den 1 maj 1915 med dödlig utgång, då Carl Silow omkom. Minnesstenen är en kopia av originalet, som torde ha förkommit vid schaktninsarbeten på flygfältet i slutet av 1940-talet. Stenen ligger ute på fältet, ca 200 meter väster om östra förrådet (byggnad 129).
Inskriptionen är: 19 1/5 15

   

 

Runö-stenen

Den 13 november 1922 havererade en Phönix D III från Malmen vid Lilla Ånestad, 3 km söder om Linköping. Föraren, löjtnant Gösta Runö (I 20) omkom. Fadern lät göra en mindre (30 x 40 cm) minnessten, som placerades på nedslagsplatsen. När området bebyggdes på 1960-talet flyttades stenen till annan plats inom nedslagsområdet. 1986 utsattes stenen för åverkan och man bedömde att Flygvapenmuseum borde ta hand om minnesstenen och förvara den. Så skedde också och minnesstenen finns nu vid Flygvapenmuseum.

   

F 19 Minnestavla

Till minne av de svenska flygarnas hjälpinsatser under det finska vinterkriget avtäcktes en F 19-minnestavla den 20/1 1990. Minnestavlan är anbragt på en tung sten, som var en del i ett ryskt tankhinder. 
Donator var Bertil Östbo, krigsveteran och baschef i Uleåborg.
Minnesstenen är placerad intill entrén till Flygvapenmuseum.
Text på minnestavlan: “Den svenska frivilliga flygflottiljen F 19 luftförsvarade norra Finland under vinterkriget”.

   

Minnestavla Svensk Flygindustri

Minnestavla över den insats som svensk flygindustri gjorde 1939-1940 genom att färdigmontera ett stort antal finska jaktflygplan.

.

 
Minnestavla över den svenska frivilliga flygflottiljen F 19 som deltog i finska vinterkriget.
 

Gränsmarkeringsstenar

Två stenar har placerats ut på 1920-talet för att sannolikt vara som gränsmarkering mellan flygflottiljen F 3 och Flygverkstäderna på Malmen, dåvarande CFM.
Texten på stenarna är: På södra sidan av stenen “CFM”
På norra sidan av stenen “F 3”.
Stenarnas läge är på fältet: En sten ca 150 meter sydost om den sk. CVM-hangaren. Den andra stenen står ca 100 meter norr om FMV:Prov, fd. motorkörningsvärn.

   
   

Gustaf VI Adolfs namnteckning

Minnessten med Konung Gustaf VI Adolfs namnteckning till minne av konungens besök på F 3 år 1959. Stenen är inmurad i väggen till fd. F 3, numera AF 2 kanslihus trappa.

Carl XVI Gustavs namnteckning

Minnestavla med Konung Carl XVI Gustafs namnteckning. Tavlan är placerad i entresolplanets norra gavelvägg. Den tillkom i samband med Flygvapenmuseums invigning av Etapp I den 8 mars 1984.

   

FFV/Aerotech

I samband med att en ny kanslibyggnad uppfördes år 1943 inom CVM område, idag FFV/Aerotech) anbringades en 30×40 cm stor orrstensplatta ovanför dörrportalen, som även den är av orrsten. Reliefen visar flygvapenemblemet samt märkningen CVM 1943. Dessa stenarbeten liksom hela byggnadens exteriör är helt oförändrade sedan byggnadsåret. Som en enhet inom flygvapnet kom CVM att använda flygvapenemblemet ända fram till år 1968, då FFV blev huvudmann för flygverkstäderna.

   
   

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.