Skip to content

Flygminnesmärken

Foto från fd. F 2 Hägernäs

Uppdaterad: 2003-01-22
Text: Kurt Jörgne
Foto: Lars Fors (när ej annat anges)

Bilder bl.a. från rundvandringen på f.d. F 2 juni 2002.

Bild 002-1013412. Kanslihuset
Huset stod klart 1929 tre år efter det att beslut fattats om uppsättande av 2. flygkåren i det självständiga Flygvapnet.
 Flygkårens ledning kunde nu flytta ut till Hägernäs till moderna och rymliga lokaler. För förläggning och förplägnad skulle ända fram till 1938 användas logementsfartyg (Freja och Göta) Samtidigt med kanslihuset byggdes gymnastiksal, vattentorn och en tjänstebostad (riven) för förvaltaren. Byggnaden, som kommer att få “leva” vidare, används i dagsläget av en montessoriskola.

 
Entren till gamla kanslihuset.
Foto: Gunnar Åkerberg
 

Bild 002-1013413 Gymnastiksalen
Stod klar år 1929. Kommer att renoveras och ingå som en tillgång i det nya bostadsområdet.

Bild 002-1013414 Betonghangaren (Hangar 81)
Bygget påbörjades 1927 och utfördes i den då relativt nya betongtekniken. Under tiden som F 2 var utbildningsförband användes hangaren i första hand av Radarskolan (FRAS) med expeditioner, lektionssalar och övningsanläggningar i den södra tillbyggnaden. I själva hangardelen skedde utbildning i upprättande och brytning av radarstationer. Där skapades också utrymmen för radarsimuleringsutrustning, utprovningsverksamhet av Rb68-systemet samt för Trafikledarskolan. Hangaren kommer, efter vissa ombyggnader, att bevaras som byggnadsminne och efter inre ombyggnader användas som parkeringshus. Den södra tillbyggnaden kommer att rivas.

Bild 002-1013415 Betonghangaren (Hangar 81) se bild 002-1013414 ovan.

Bild 002-1013416. Hangar 82.
Hangaren byggdes 1938-39 i samband med att nya flygplan (T2 och S12) inköptes från Tyskland. Hangaren användes av Flygräddningen (FRÄD) fram till överflyttningen till F8 1958.

Bild 002-1013417 Hangar 82, interiör.

Bild 002-1013418. Flygverkstaden Verkstaden (Avd 6) byggdes 1939. Ej rivningshotad.

 
Bild 002-1013419 Vattentornet.
Byggdes samtidigt med kanslihus och gymnastiksal 1929. Borrad brunn i tornet. På grund av att sjövatten kom in lär vattnet ha haft mycket dålig kvalitet. Ganska nyligen renoverat. Får stå kvar till eftervärlden
 

Bild 002-1013420 Röda baracken.
Radarskolan växte och behovet av utrymmen för lärarna ökade. I detta läge kom Röda baracken att användas för kurschefs- och lärarrum. Baracken var varm på sommaren och kall och dragig på vintern. Takets förmåga att hålla tätt vid regn var inte den bästa. Trots detta trivdes alla.

Bild 002-1013421. Verkstadslokal och tillbyggnaden på hangar 81 från söder
Se bild 002-1013414 och 002-1013415.

Bild 002-1013422. Trähangaren
Trähangaren flyttades till Hägernäs troligen under den tid marinens flygväsende bedrev vinterflygskolor därstädes.(1919-26). 
Hangaren är den första byggnad som får gå i närkontakt med grävskopan, Detta beräknas ske i innevarande vecka (0233).

Bild 002-1013423 Trähangaren från väster.

Bild 002-1013424. Textplåt vid minnesstenen.
Inskription:
På denna plats vid Hägernäsviken
Bedrevs under åren 1919 – 1974
Militär flyg- och utbildningsverksamhet.
Marinen:
Vinterflygskolor 1919-1926
Flygvapnet:
2. Flygkåren (F2) 1926-1936
Kungl Upplands flygflottilj 1936
Kungl Roslagens flygflottilj 1936-1949
Kungl Roslagens Flygkår 1949-1974

Stenen restes till minne av dem
som förolyckats i tjänsten.

Bild 002-1013425 Minnesstenen.
1944 högtidlighölls att sjöflygverksamhet bedrivits vid Hägernäs i 25 år (1919-44). I samband med detta restes stenen till minne av dem som förolyckats i tjänsten (ett 50-tal). Inskription: De älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden. Ur Uppenbarelseboken 12:11 valt av flottiljpastor H O Ferenius.

Sedan F2 nedläggning 1974 svarar Kamratföreningen för stenens vård. P g a bostadsbebyggelsen kommer stenen att flyttas till annan plats inom området. Tyvärr inte till den plats som Kamratföreningen önskar.

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.