Omkomna flygare under kalla kriget i Årets bok om svensk historia!

De som aldrig kom hem. Omkomna flygare i Flygvapnet under kalla kriget 1946–1989 av Göran Jacobsson och Alf Ingesson Thoor har röstats fram som Årets bok om svensk historia 2019 av Nättidningen Svensk Historias läsare.
Jacobssons och Ingesson Thoors bok handlar om de haverier med dödlig utgång som skedde i Flygvapnet under kalla kriget och de totalt 547 flygare som omkom.

 

SFF gratulerar författarna!

 

 

 

Läs mera här: https://svenskhistoria.se/omkomna-flygare-under-kalla-kriget-i-arets-bok-om-svensk-historia/