Årsmötet 2020!

Årsmötet 2020 kommer att avhållas 25-26 april på
Best Western Jula Hotell & Konferens i Skara.

 
Informationen till medlemmar har skickats ut tillsammans med SFT 1-2020. 
Anmälan till kansliet senast 2020-03-27 (070 622 10 00)!

 

 

Årsmötet avhålls under lördagen på Best Western Jula Hotell & Konferens i Skara.

 

 Under söndagen sker: 1) Kort kort stopp vid Trandansen, Hornborgasjön (i mån av tillgång på tranor) samt
2) Besök på Ålleberg; Visning av Ålleberg med segelflygmuseet!
3) Dessutom, flygaktiviteter på Ålleberg (väderberoende)!