Arkiv forsk
Arbetsplats för besökare/forskare i SFF arkiv.

Vi berömmer oss av att ha ett av Sveriges bästa klipparkiv med inriktning på aktuellt och historiskt flyg. De äldsta klippen är från slutet av 1800-talet. 

Klippsamlingen omfattar för närvarande cirka 10 hyllmeter, oräknat de klipp som ingår i olika personarkiv.
Vi har härutöver en omfattande specifik klippsamling från Blekinge. 
Klipp ingår även i flera av de personarkiv som donerats till föreningen.

Huvuddelen klipp är ordnade efter ämnen, t ex Flygplatser, ABA/SAS, Haverier etc. 
Inom respektive ämnespärm är klippen ordnade i kronologisk ordning för att underlätta sökning. 
Något mera sofistikerat sorteringssystem har alltså inte skapats; det nuvarande systemet fungerar bra och medger snabb sökning. 
Till klipparkivet hör också en särskild handledning som ger söktips m m.

Klipparkivet förvaras i SFF arkiv på Östermalmsgatan i Stockholm och det är naturligtvis möjligt att ta del av det på plats i SFF's arkivlokaler. 

Bidra gärna till klippsamligen.

De stora dagstidningarna bevakas av arkivgruppen och vi får fortlöpande klipp från bl a lokalpressen i Östergötland, Södermanland och Norrbotten.
Men från övriga landet är det tunt! Vi ser därför gärna att både regioner och enskilda medlemmar bidrar till klippsamlingen; det räcker med hela tidningssidor varefter vi sköter renklippning och upplistring på A 4-ark.