Ljud

SFF Ljudarkiv innehåller intervjuer med och föredrag av personer inom både civil och militär flygverksamhet. Totalt omfattar arkivet idag ca 330 inspelningar. Det utökas kontinuerligt i och med inspelningar som görs av SFF:s regionavdelningar.
Inspelningarnas innehåll och medverkande personer framgår av förteckningen i undermenyn "Förteckningar". Förteckningen uppdateras fortlöpande. 

Som inloggad medlem kan man lyssna direkt på inspelningen i och med sökmöjligheten i SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Ljudkvaliteten är varierande men för det mesta helt godtagbar. Det är ju inspelningar som daterar sig från mitten av 60-talet. Dessa gamla kassetter har digitaliserats och sedan överförts till mp3-filer.

Om du har gamla kassetter liggande med spännande flyghistoriskt innehåll så tar vi gärna omhand dessa och ser till att de görs tillgängliga för alla SFF:s medlemmar.