Filmer 2

Filmarkivet består av cirka 1500 titlar.
Huvuddelen utgörs av dokumentärer, filmade föredrag av olika personer från 1970-talet och framåt, flygplansbeskrivningar, referat från flygdagar samt spelfilmer med intressant flyghistoriskt innehåll.
Spelfilmerna sträcker sig från 1930-talet och framåt.

Medierna utgörs av VHS, DVD och digitala filer (MP4).
VHS är på successivt utgående. Sådana med särskilt intressant innehåll, överförs till digitala filer (MP4).
Ett unikt material utgörs av de instruktionsfilmer m m som producerades av Flygvapnets Filmstudio i Barkarby, som var verksam fram till 1990-talets början. De VHS som sparas är huvudsakligen spelfilmer och flygdagsreferat. De klimatiska förhållandena att bevara VHS i SFF´s filmarkiv har visat sig gynnsamma. 

Samtliga filmtitlar framgår av förteckningen i undermenyn "Förteckningar".
Förteckningen uppdateras kontinuerligt.

Ett fåtal filmer finns även tillgängliga för inloggade medlemmar att spela upp direkt från SFF Digitalt bild- och mediearkiv. Även dessa finns listade i ovan nämnda förteckning.

Tyvärr kan vi av olika skäl inte medge hemlån. För studier av filmerna finns ett antal uppspelningsplatser i SFF´s arkivlokaler, vilka bokas i förväg på telefon 0706 22 10 00.