Donation

SFF arkiv bygger huvudsakligen på donationer från medlemmar.
Vi tar gärna emot bilder (dia, svart/vita, färg, neg, glasplåtar), ljudband (kassetter) och böcker samt rekryteriningsbroschyrer, flygdagsprogram och andra handlingar, företrädesvis med svensk flyghistorisk anknytning. 

Tidskriftsarkivet är förhållandevis väl tillgodosett.

I de fall SFF som donation erhåller böcker som redan finns i arkivet, önskas donators medgivande att försälja dessa till högstbjudande, varvid intäkten till fullo tillfaller SFF för inköp av angelägna böcker samt inbindning/restaurering av äldre böcker.