SFF Gävleborg logga

 

Kontaktperson:

Erik Holmestig
Hagaströmsvägen 11, 806 28 Gävle

tel 073-98 78 633

 

Plats:

Soldathemmet, V. Gränsgatan 2, Gävle (Huset vid Högskolans fotbollsplan).

Tid: kl 18.00 om inte annat angives.

 

Övrig info:

Alla intresserade är välkomna, medlemmar och blivande sådana.

 

Planerade evenemang 2019:

Platsen är som vanligt Soldathemmet i Gävle och tiden är söndagar, enligt nedan, klockan 1800.

 • Våren 2019:
  27/1: Odyssé över ett liv med pojkdrömmar. Thomas Allard.
  24/2: Årsmöte. Därefter ett föredrag om Arlandasamlingarna. Jan Forsgren.
  24/3: Brandflyg. Rune Westergren.
  28/4: Fi 156 Fieseler Storch - världens långsammaste flygplan. Jan Forsgren. 

 • Hösten 2019:
  22/9: Lennart Andersson berättar om Junkers Ju 52.
  20/10: Ulf Edlund berättar om utvecklingen av flygplan 29.
  24/11: Om Caravelle berättar Michael Sanz och ytterligare en person.

  Dessutom kommer eventuellt ett besök på Robotmuseum i Arboga att genomföras. Datum ännu ej bestämt.

 

Planerade evenemang 2020:

SFF-X:s bokade mötesdagar i Soldathemmet i Gävle 2020, Som vanligt söndagar klockan 1800 enl. nedan:

 • 26/1, 23/2, 22/3, 26/4,

 • 27/9, 25/10 och 22/11