Kontaktperson:

Erik Holmestig
Hagaströmsvägen 11, 806 28 Gävle

tel 073-98 78 633

 

Plats:

Soldathemmet, V. Gränsgatan 2, Gävle (Huset vid Högskolans fotbollsplan).

Tid: kl 18.00 om inte annat angives.

 

Övrig info:

Alla intresserade är välkomna, medlemmar och blivande sådana.

 

Planerade evenemang 2018: 

  • Sön 21 jan: Gripen i Thailand. Tommy Pålsson.

  • Sön 18 feb: Årsmöte. Därefter intressanta bidrag från medlemmar. Den som känner sig manad, hör av sig till Erik Holmestig.                                                      

  • Sön 18 mar: Boris Bjuremalm. "Flyguppvisningar med Flygvapnets Drakengrupp och erfarenheter från mitt flygarliv".                                                                            

  • Sön 22 apr: SwHF (Swedish Air Force Historic Flight). Ulf Nylöf.

__________________________________

  • 23/9: Flyguppvisningar med Flygvapnets Drakengrupp och erfarenheter från mitt flygarliv. Boris Bjuremalm.

  •  21/10: Flygvapnets flygsäkerhetsutveckling under Kalla kriget 1946-1989. Alf Ingesson-Thor och Göran Jacobsson.

  • 18/11: Luftstriden över Oslo 9:e april 1940. Lars Hillström.