Kontaktperson:

Erik Holmestig
Hagaströmsvägen 11, 806 28 Gävle

tel 073-98 78 633

 

Plats:

Soldathemmet, V. Gränsgatan 2, Gävle (Huset vid Högskolans fotbollsplan).

Tid: kl 18.00 om inte annat angives.

 

Övrig info:

Alla intresserade är välkomna, medlemmar och blivande sådana.

 

Planerade evenemang 2017:

 

  • Sön 22 jan: Roger Elsborg håller seminarium om Lindarängen, Bromma och Arlanda ur ett historiskt perspektiv.

  • Sön 19 feb: Årsmöte och därefter medlemmarnas egna historier.

  • Sön 19 mar: Upp genom luften, bort över haven. Jan-Åke Berg. Utgår och ersätts av föredrag om "Hembyggda flygplan i Sverige" av Curt Sandberg ordförande i EAA, Experimental Aircraft Association.

  • Sön 23 apr: Dubbelspårigt flygarliv. Bengt Tegnhed.