Kontaktperson:

Erik Holmestig
Hagaströmsvägen 11, 806 28 Gävle

tel 073-98 78 633

 

Plats:

Soldathemmet, V. Gränsgatan 2, Gävle (Huset vid Högskolans fotbollsplan).

Tid: kl 18.00 om inte annat angives.

 

Övrig info:

Alla intresserade är välkomna, medlemmar och blivande sådana.

 

Planerade evenemang 2018: 

  • Sön 21 jan: Gripen i Thailand. Tommy Pålsson.

  • Sön 18 feb: Årsmöte. Därefter intressanta bidrag från medlemmar. Den som känner sig manad, hör av sig till Erik Holmestig. 
  •                                                                          
  • Sön 18 mar: Boris Bjuremalm. "Flyguppvisningar med Flygvapnets Drakengrupp och erfarenheter från mitt flygarliv". 
  •                                                                                        
  • Sön 22 apr: SwHF (Swedish Air Force Historic Flight). Ulf Nylöf.