Flyglitteraturgruppen Malmen

FLIT har sedan 2015 en egen hemsida: www.flyglitteratur.se

FLIT-information kommer inte att uppdateras på SFF hemsida utan istället hänvisas till FLIT-sidan 

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och  ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT.

I samband med Flyglitteraturträffen på Malmen utses genom omröstning "Årets flygbok"

Under flyglitteraturmötet finns möjligheter att köpa både nyutkommen och antikvarisk flyglitteratur. Flera av deltagande författare brukar ha med sig både nya och äldre alster ur sin produktion till försäljning.

Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur. I ledningsgruppen ingår Sven Scheiderbauer, Mats Averkvist, Carl-Olof Emanuelsson, Henrik Tisell, Lars Tolkstam och Michael Gustafsson.

Är du intresserad av att delta hör av dig till någon av ovan angivna kontaktpersonerna.