Sök Artiklar

 
sok forstorningsglas

Föreningen har under årens lopp givit ut skilda slag av publikationer.  Den första periodiska skriften (frän 1963) kallades "Meddelanden från Svensk Flyghistorisk Förening" (MSFF) men bytte snart namn till ”Flyghistorisk Revy" (FR).  Första halvåret 1970 förekom "Flyghistoriskt Cirkulär", under andra halvåret följt av "Flyghistorisk Tidskrift" (FT).

Från och med 1971 kallades föreningens tidskrift "Flyghistoriskt Månadsblad" (FM) och utkom mycket riktigt varje månad. Detta pågick till 1990 då det, för att underlätta redaktionens arbete, beslöts att utge tidskriften sex gånger om året.  Det var då givetvis nödvändigt att slopa benämningen Månadsblad, och det gamla namnet Tidskrift återuppstod.  Från och med 1990 heter således den reguljära publikationen "Svensk Flyghistorisk Tidskrift" (SFT).

Den i början av 60-talet inledda serien av "Meddelanden..." och "Flyghistorisk Revy" (FR) hade löpande numrering genom åren och blandat innehåll. I och med nr 20 (utkom 1971) övergick FR emellertid till att behandla ett avgränsat tema.  Detta är fallet ännu i början av 2000-talet. Några onumrerade FR har ocksä utgivits.

Ett stort antal årgångar av SFF publikationer finns som pdf-filer och kan nås under rubriken All SFF publikationer. Endast medlemmar i föreningen kan erhålla lösenord för att komma in på denna del av vår webbsida.

Förteckningen i PDF-format är uppställd kronologiskt inom varje grupp och överensstämmer i stort med innehållsförteckningarna i de enskilda numren av angivna publikationer. En del "lättare" material har dock uteslutits i PDF-versionen; det gäller i huvudsak sådant som rutinmässigt återkommer i flertalet volymer och som hör hemma under rubriker, såsom Redaktören har ordet, Medlems-service, Brevlådan, Föreningsnotiser, tävlingar, bokrecensioner etc.

I databasen är det möjligt att söka artiklar med sökord, t.ex. namn, ort, flygplantyp, registrering m.m. som kan förekomma i rubrik eller text.

Sökningen ska nu, i SFFs nya hemsida, ske i den generella sökrutan uppe till höger. Sökresultat från både artikelsökdatabasen för äldre publikationer och träffar i hemsidans övriga data på samma sökord kommer att visas. Sökning i SFT från 2010 som är upplagda som s.k. indexerbara pdf sker nu med hemsidans egen sökmotor.  

 

Till innehållsförteckning i PDF-format

uppdaterad 2015-01-24, tom SFT nr 6/2014