Om SFF

Kansli

SFF Kansli

SFF kansli och arkiv är belägna i Generalitetshuset (tidigare försvarsstabsbyggnaden "Grå Huset") på Östermalm i Stockholm.

Närmsta T-bana är Karlaplan, uppgång Karlaplan.

Kansliets öppethållande är normalt:
- Onsdagar 09.00 - 12:00 och 13:00 - 15:00

- Torsdagar 09.00 - 12:00 och 13:00 - 15:00

Besök ska anmälas till telefon 070 622 10 00

 

 

Besöksadress:
Östermalmsgatan 87 C
STOCKHOLM

Postadress:
Box 10267
10055 STOCKHOLM

Telefon: 070 622 10 00

e-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 


Kansliföreståndare: Michael Sanz.

Allmänt om SFF

Allmänt om SFF

002 1095825

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6.000 medlemmar över hela landet – allt från allmänt flygintresserade till genuina flyghistoriker.

SFF stadgars ändamålsparagraf:
"Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, som bildades den 8 januari 1961, är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet.

Föreningen skall i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria.
Intresse skall ägnas alla generationer av flygplan och annan flygmateriel.
Svensk flyghistorisk forskning skall stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.

Samverkan bör ske med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och under strävan att utveckla samhörigheten mellan olika åldersgrupper."

 

SFF ger årligen ut 6 nummer av medlemstidningen Svensk Flyghistorisk Tidskrift.
Den är på 64 sidor och innehåller allt från det första flyget till det allra senaste, civilt och militärt.
Dessutom får medlemmarna även en årsbok, Flyghistorisk Revy med ett nytt tema varje år.

SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria och ger årligen betydande ekonomiska bidrag till olika projekt.
Vårt eget förnämliga bokarkiv innehåller mer än 5.000 titlar plus en omfattande samling tidningsklipp som är en stor tillgång för forskare, författare och journalister.
Till detta kommer SFF:s digitaliserade bildarkiv med mer än 170.000 bilder – en unik flyghistorisk skatt.

SFF:s verksamhet är spridd över hela landet genom 14 regionavdelningar från Skåne till Norrbotten.
Där arrangeras regelbundet under året ett antal möten med intressanta föredrag och andra aktiviteter som medlemmarna är välkomna att delta i. 
Dessutom kan medlemmar köpa böcker och andra produkter till förmånspris – SFF:s sortiment av flyglitteratur tillhör de bredaste i landet.
Värdefulla rabatter på flygmuseer, hotell, taxi m.m. ökar mervärdet med ett medlemskap i Svensk Flyghistorisk Förening.

Alla flygintresserade är välkomna att bli medlemmar!