SFF Förtjänstmedalj i silver

  År                    Mottagare

     2016
Sune Larsson
     2015
Bernt Olsson
   
     2013

Olof Wettermark
    2012

Erik Hallström

Göran Landström

     2010
Göran Jacobsson

     2009

Rolf Bergström

Lars O Sundin

 

SFF Förtjänstmedalj i brons

     2014
Robin Lindholm
     2013
Christer Malm

 Per Sviberg

  2008 Gunnar Berns

 

SFF Förtjänstplakett

2016

Flygande Veteraner

2015 Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF)