SFFFortjStatuter för SFF Förtjänstmedalj & plakett

SFF Förtjänstmedalj i silver

     År                   Mottagare

2019

Jan Strömberg

Börje Räftegård

2018

Christer Persson

Inger Borg

Tobias Karlsson

Bengt Edbäck

Claes von Sydow

2017

Jasmine Cederqvist

Håkan Brandt

Bo Hugmark

     2016
Sune Larsson
     2015
Bernt Olsson
   
     2013

Olof Wettermark
    2012

Erik Hallström

Göran Landström

     2010
Göran Jacobsson

     2009

Rolf Bergström

Lars O Sundin

 

SFF Förtjänstmedalj i brons

 År                       Mottagare

2017 Sven Bäckström
     2014
Robin Lindholm
     2013
Christer Malm

 Per Sviberg

  2008 Gunnar Berns

 

SFF Förtjänstplakett

År                        Mottagare

2019

Arlanda Flygsamlingars Vänner

2018

Göteborgs Veteranflygsällskap

2016

Flygande Veteraner

2015

Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF)