Pris till modellbyggare vid IPMS Stockholm, IPMS Göteborg samt C4-open i Malmö

1. Priset benämns ”Svensk Flyghistorisk Förenings vandringspris” och utgörs vid IPMS Stockholm av en epoximodell av Saab 29 Flygande Tunnan och vid IPMS Göteborg och C4-open i Malmö av en styrspak från en Saab 35 Draken. Priserna är monterade på en träplatta av polerat trä. Träplattan bär SFF:s logotyp och texten ”Svensk Flyghistorisk Förenings vandringspris”. Runt träplattans kant finns metallplaketter för ingravering av mottagarnas namn och utdelningsår.

2. Priset utdelas i samband med de utställningar som IPMS ”International Plastic Modellers´ Society” arrangerar årligen i Stockholm och Göteborg samt vid C4-opens tävlingar i Malmö. Vid C4-open får olika byggnadsmaterial användas.

3. Tävlingsledning väljs av respektive SFF-regions styrelse. Prisutdelaren är en i tävlingsledningen och är representant för respektive SFF regionavdelning om möjligt respektive regionordförande. Priset utdelas till byggare av bästa flygplansmodell eller modell av annat föremål med svensk militär eller civil flyganknytning.

4. Om tävlingen genomförs i olika klasser, bör priset utdelas till i första hand byggare i ungdomsklass.

5. Priset får inte utdelas till samma mottagare två år i följd.

6. Med priset följer ett kalenderårs medlemskap i Svensk Flyghistorisk Förening samt ett diplom att behållas av mottagaren.

7. Vandringspriset skall av mottagaren återlämnas till tävlingsledningen i god tid inför nästkommande års evenemang. Tävlingsledningen skall vid behov se till att så sker.

8. Tävlingsledningen skall anteckna mottagarens namn och adressuppgifter samt snarast informera SFF kansli och ansvarig för SFF medlemsregister.

Stockholm den 14 augusti 2016
Styrelsen för SFF