Styrelsen 2018 Gruppbild web  

Från vänster: Jasmine Cederqvist, Kjell Nordström, Rune Westergren, Thomas Allard, Carl-Olof Emanuelsson, Sune Larsson, Björn Svensson, Ulf Delbro

Foto: Hans Groby

 

 

Thomas Allard 
Ordförande

TA

Född 1954 i Tranås. Linköpingsbo sen 1972.

Bor i Linköping tillsammans med Karin och har 4 barn.
Har alltid pysslat med flygande ting antingen i jobbet eller på fritiden. 
Flyget fångade mig tidigt och karriären startade med
linkontrollmodeller som Getingen och Humlan. Så småningom började även intresset att rita egna modeller ta vid. 
Även om modellerna inte används så mycket längre så hänger de i garaget i väntan på ”bättre tider”.

Yrkesmässigt fick jag förmånen att vara med om utvecklingen av robot 15 i både marin och flygvariant.
Jobbade mycket med integration på robotbåtar, korvetter, Viggen och Gripen. Ägnade många år att tillsammans med ett fantastiskt europeiskt gäng skapa det som idag kallas radarjaktrobot Meteor.
Hade en otroligt rolig tid som ansvarig för utvecklingsavdelningen för Gripen då version C och D togs fram.
Vidare har jag ägnat ett decennium åt att leda Sveriges flygledare i LFV.

Är civilingenjör från LiU i Tekniskt Fysik.

Rune  Westergren 
            Kassör             

 IMG 20170413 101253 2 Rune

Ekonom.
Flygerfarenheter:
Segelflygare, Segelflyglärare, Segelflygtekniker, Motorflygare, Fallskärmshoppare.

Yrkeserfarenheter urval:
Flygsportkonsulent, Intendent KSAK,
Regionchef TBV/Stockholm,
Chef externa programvaror Teamco/Närdata, Administrativ Chef HTF,
Medlem av finanskommittén SPP/Alecta.

Övrigt:
Kassör för ett antal föreningar.

 

Jasmine Cederqvist          

Jasmine C

 

Jasmine Cederqvist är konstnären, piloten och biologen som anser att flyga är nödvändigt såväl mentalt som tankemässigt och fysiskt. 

Hon är kanske mest känd som en utmärkt flygdagsspeaker, men har även forskat på flyttfåglars flygstrategi vid Lunds Universitet!  

Jasmine utsågs 2012 av KSAK som Årets Flygare för insatser som speaker och konst med flyg som ledmotiv och hon innehar även SFF förtjänstmedalj i silver.

Ulf Delbro

Ulf D

Jag är född 1944 och har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med marknadsföring och försäljning, information, journalistik och PR.

Efter militärtjänstgöring i Flygvapnet kompletterad med kadettskola anställdes jag 1967 som PR-man på informationsavdelningen vid Saabs Flygdivision i Linköping. Jag fick där ett Saab-stipendium för flygutbildning till A-certifikat. 1974 blev jag rekryterad att ingå i en nystartad avdelning, Lätta Flygplan, för marknadsföring och försäljning på export av det militära skol- och arméflygplanet Saab-MFI 15/17, även benämnd Safari/Supporter. Denna arbetsuppgift innebar en omfattande reseverksamhet med marknadsföring i Afrika, Asien och Latinamerika.

1980 anställdes jag som försäljningschef på exportmarknaderna vid kemiföretaget Eka i Bohus utanför Göteborg där jag blev kvar till 2006 då jag fick avtalspension. Jag startade då ett konsultföretag inom områdena företagsstrategi, marknadsföring och PR som jag fortfarande driver.

Jag har sedan tonåren ett starkt flyg- och flyghistoriskt intresse. SFF bildades 1961, och jag blev medlem 1962. 2013 invaldes jag som ledamot i SFF:s huvudstyrelse med ansvar för marknadsföring och medlemsrekrytering, en uppgift som jag fortfarande har. Jag sitter sedan flera år även i styrelsen för SFF Region Göteborg.

Jag är dessutom engagerad i flygmuseet Aeroseum i Göteborg liksom i Göteborgs Veteranflygsällskap.

 Carl-Olof Emanuelsson

COE

Född 1951, uppvuxen och bosatt i Göteborg.

Som 14 årig blev jag Flygpojk på F9, 1965. 
Kom 1967 i kontakt med Curt Palmblad , och kom genom honom i kontakt med Svensk Flyghistorisk Förening. 
Har därefter blivit SFF trogen. Blev Klubbmästare i SFF/Göteborg 1972. 

Är sedan 6 år tillbaka Ordförande i Göteborg. 
Har skrivit en del böcker o publikationer, bla Aeroklubben i Göteborgs historia. 

Var med och startade med 2 andra Rare Aviation Publishers. 
Har samlat på mig ett stort Flygboksbibliotek, som nu omfatta över 7000 titlar. 

Är med i Ledningsgruppen för FLIT (Flyglitteraturträff/grupp).
Tilldelades Söderbergplaketten nr 35.

Har i det civila arbetat inom Göteborgs Stad i olika chefbefattningar o numera i Social resursförvaltning.

 

Sune Larsson

Sune L

Sune Larsson är för många en välkänd SFF-profil, inte minst genom mångårig mycket framgångsrik medlemsvärvning för SFF.

Hans flygintresse började tidigt som 17-årig mekaniker-lärling på F9 under somrarna, samtidigt med utbildning på Chalmers. Därefter anställd hos FFV, Luftfartsinspektionen, Linjeflyg, SAS och Telair International med inriktning på kvalitets-säkring av processer och funktioner. 

Sune är mångårig medlem i SFF och har länge varit aktiv i SFF-Göteborg och även tidigare som styrelsemedlem i SFF.
Han är även medlem i FHA, Flyghistoriska Akademien och FTF, Flygtekniska Föreningen samt i flera kvalitets- och flygsäkerhetsgrupper. 
Med denna bakgrund och med en väl dokumenterad värvarförmåga är Sune Larsson en välkommen förstärkning av SFF styrelse. 

Kjell Nordström

Kjell N

Kjell Nordström tog segelflygcertifikat redan som 16-åring och flög därefter 24 år i flygvapnet, bl.a. Tunnan, Draken och Viggen. 

1986 blev han flygchef vid Nyge Aero Målflyg och 1990 provflygare hos Saab, med utprovning av Saab 340 och 2000. 

Han är också uppvisningspilot sedan 1967 på olika militära och civila flygplan, bl. a Vampire och Flygande Veteraners DC-3, Daisy. 

Totalt har Kjell samlat omkring 19 000 flygtimmar fördelat på ca 150 flygplanstyper!  

2010 blev Kjell Nordström utsedd till Årets Flygare av KSAK för sina stora insatser för allmänflyget. 

 Björn Svensson

BS

Född 1951, uppväxt och bor i Borås. 

Sambo med Britt, 3 utflugna barn, 1 barnbarn. 
Reservofficer och arbetar sedan 2003 på Skaraborgs Flygflottilj F7 på heltid som flygplatschef för Karlsborgs flygplats och ställföreträdande flygplatschef för Såtenäs flygplats. 

Sysslat med flyg sedan barndomen, först med modellflyg och sedan segelflyg sedan 1966, och har haft flera olika styrelse-uppdrag i Borås Segelflygklubb. 
Segelflyger fortfarande men flyger numera mest motorseglare i Borås, och är flygplatschef för Borås flygplats på fritiden. 

Har varit engagerad i flygdagar i Borås som programansvarig och koordinator sedan slutet av 70-talet. 
Arbetade tidigare i 30 år på Borås Energis kraftvärmeverk som bla driftchef och projektledare.

 

Kontaktuppgifter till SFF styrelse och funktionärer