Allmänt om SFF

002 1095825

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med närmare 6.000 medlemmar över hela landet – allt från allmänt flygintresserade till genuina flyghistoriker.

SFF stadgars ändamålsparagraf:
"Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, som bildades den 8 januari 1961, är en öppen allmännyttig förening, som har till ändamål att stödja kulturell verksamhet inom flyghistorisk forskning och därmed sammanhängande verksamhet.

Föreningen skall i detta syfte aktivt medverka till insamling, iståndsättande och vård av från flyghistorisk synpunkt värdefull materiel, litteratur och handlingar rörande svenskt civilt och militärt flyg samt dokumentera såväl materiel- som personhistoria.
Intresse skall ägnas alla generationer av flygplan och annan flygmateriel.
Svensk flyghistorisk forskning skall stimuleras och underlättas samt, i mån av tillgång på medel, understödjas ekonomiskt.

Samverkan bör ske med andra organisationer med samma eller liknande inriktning och under strävan att utveckla samhörigheten mellan olika åldersgrupper."

 

SFF ger årligen ut 6 nummer av medlemstidningen Svensk Flyghistorisk Tidskrift.
Den är på 64 sidor och innehåller allt från det första flyget till det allra senaste, civilt och militärt.
Dessutom får medlemmarna även en årsbok, Flyghistorisk Revy med ett nytt tema varje år.

Klicka här för att läsa ett smakprov medlemstidningen Svensk Flyghistorisk Tidskrift: SFT 3-18

SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria och ger årligen betydande ekonomiska bidrag till olika projekt.
Vårt eget förnämliga bokarkiv innehåller mer än 5.000 titlar plus en omfattande samling tidningsklipp som är en stor tillgång för forskare, författare och journalister.
Till detta kommer att du som medlem dessutom har tillgång till föreningens unika digitaliserade mediearkiv, innehållande bl.a. mer än 180.000 bilder, ett omfattande ljudarkiv samt ett filmarkiv under uppbyggnad. Allt detta direkt i datorn, surfplattan eller telefonen – en unik flyghistorisk skatt som är ovärderlig för alla medlemmar som söker bilder, filmer eller ljudupptagningar för en mängd olika syften! Inte minst modellbyggare har stor nytta av bildarkivet.

SFF:s verksamhet är spridd över hela landet genom 14 regionavdelningar från Skåne till Norrbotten. 

Där arrangeras regelbundet under året ett antal möten med intressanta föredrag och andra aktiviteter som medlemmarna är välkomna att delta i. 
Dessutom kan medlemmar köpa böcker och andra produkter till förmånspris – SFF:s sortiment av flyglitteratur tillhör de bredaste i landet.
Värdefulla rabatter på flygmuseer, hotell, taxi m.m. ökar mervärdet med ett medlemskap i Svensk Flyghistorisk Förening.

Alla flygintresserade är välkomna att bli medlemmar!

Klicka här för att se medlemsfilmen

Klicka här för att anmäla dig som medlem