Viggen landar Hemsida

 

Gemensamt för alla sidor

Den övre och undre delen är gemensam för alla sidor.

Övre delen:

 • Språkbyten och mer fullständig Login-funktion för både medlemmar och funktionärer.

 • Meny-rad, med rullgardinsmenyer (drop-down).

 • Sökruta som söker i hemsidans innehåll och för (inloggade) medlemmar även information enbart tillgänglig för medlemmar.

Undre delen:

 • Traditionell allmän info samt möjligheten att följa SFF på Facebook.

 • Allra längst ner till höger finns ”Till toppen” och alla ni som vill nå dit kan bara klicka här och vips har ni nått dit… (dvs. i detta fall högst upp på sidan)!

 

Startsidan 

Man kan alltid komma tillbaka till Startsidan genom att antingen klicka på SFF-loggan uppe till vänster eller på orange ”Start” i menyn.

På startsidan finns en mindre högerdel och själva huvudinnehållet till vänster.

En snabb vandring uppifrån och ner på den vänstra (huvud-)delen:

 • En bildvisare med i vissa fall klickbara länkar som direkt visar allmän info. Denna info går enkelt och snabbt att uppdatera.

 • Välkomsttext, som kan inledas med en informationsdel om något speciellt vid en viss tidpunkt skall tydligt kommuniceras (t.ex. ”dags att anmäla sig till årsmötet”).

 • Efter denna text kommer bild av senaste numret av den suveräna SFT och info om innehållet.

 • Som avslutning ligger en informationsruta om det förnämliga och förmånliga medlemskapet i SFF, med klickbar länk till medlemsfilmen.

Motsvarande vandring på den högra delen:

 • Högst upp kommer de (10) senaste nyheterna (klickbara rubriker). 

 • Under denna kommer länk till medlemsinfo.

 • Högerdelen avslutas med länk till (externa) flightradar24!

En av de stora fördelarna med den plattform vi använder, är att det är möjligt att mycket snabbt att förändra upplägget på startsidan och därför kan ju nuvarande delar komma att förändras.
Dock, det skall ju finnas en viss stabilitet så det kommer primärt att handla om mindre förändringar, speciellt kanske tillägg.

Grundstrukturen kommer dock inte att ändras (annat än om än större förändring (version) initieras).

 

Övriga (under-)sidor

På dessa sidor finns en mindre vänsterdel och själva huvudinnehållet i högerdelen.

Strax under den gemensamma övre delen, till vänster, syns en rad med text som har lite svagare grå nyans, detta visar var i menystrukturen du är (även kallat "brödsmulor").

Varje del i denna ”sökväg” är klickbar så kan man enkelt backa tillbaka till lämplig nivå att fortsätta ifrån, som ett alternativ till att gå via menyerna.

En snabb vandring uppifrån och ner på den vänstra delen:

 • Här finns alla undermenyer till den huvudmeny du valde (meny-träd), och den aktuella där du befinner dig har har ett orange lodrätt streck på sidan – I detta meny-träd kan du navigera vidare (man kan naturligtvis också gå till huvudmenyn överst).

 • Underst kommer länk till medlemsinfo.

Motsvarande vandring på den högra (huvud-)delen:

 • Här finns artiklar med information av olika slag.

 • Alla dessa har en ganska likartad huvudstruktur och inleds högst uppe till höger med någon form av basinfo kring själva artikeln, det kan vara vem som skrivit, när den senast uppdaterades mm.

 • I övrigt innehåller artiklar allt från text till bilder, tabeller, länkar till andra sidor (inom hemsidan och/eller externa) etc.

 • Längst ner på varje artikel finns en ”Facebook-like”-knapp som man kan kan klicka om man på Facebook vill ”lajka” just denna artikel!

Olika skärmstorlekar, t.ex. mobiltelefoner

 • Plattformen bygger på s.k. responsiv design, vilket enkelt uttryckt innebär att sidorna anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor. Man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac.

 • På mindre skärm-yta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.

 • Menyer nås genom att klicka/peka på de ”fyrkanten med de tre strecken” högst upp.

 

Närmare beskrivning av några viktiga delar

Nya bilddatabasen:

Nya bilddatabasen är nu kopplat till medlemslogin, dvs efter medlemsinloggning har du tillgång till nya bilddatabasen.

Login:

Login-förfarandet till hemsidan är ändrat så att man nu har sin mail-adress som användar-id. Det användarregister som fanns sedan tidigare har migrerats över, men dessvärre kan det innehålla felaktigheter som t.ex. felaktiga mail-adresser. Rekommendationen är därför för de som vill kunna logga in:

 • Ange först mail-adress som användarnamn samt därefter klicka på ”Glömt ditt lösenord” varvid du blir uppmanad att ange mail-adressen igen (dit en verifieringskod kommer att skickas).

 • Om den mail-adressen är ogiltig så betyder det att vi inte har din korrekta mail-adress i registret och du måste då ansöka om nytt login.

 • Ansökning om nytt medlemslogin görs genom att anmäla till medlemsregistrator eller kanskli.

 • Det arbetas på att få till en mer automatiserad login-hantering som hanteras helt och hållet på den nya hemsidan.

 • Observera alltså att även om din mail-adress stämmer med vårt register så måste du begära nytt lösenord, dvs. skriva in mail-adresser och klicka enl. ovan. Av säkerhetsskäl kan man inte lyfta över lösenorden från en miljö till en annan.

Forum:

Länken till Forum tar dig direkt till den Forum-sida som funnits sedan tidigare.

Butiken:

Under menyn ”Medlemmar & Funktionärer” finns en meny, ”Butiken”, denna är bara en ”platshållare”, dvs. här finns ännu inget. Här kommer Web-shopen att ligga när den är klar.

Publikationssökning:

Sökfunktionen för publikationer är på den nya hemsidan integrerad i den allmänna sökfunktionen (den som ligger nästan högst upp på varje sida).