Svenska Flygbaser

 

Uppdaterad 2010-05-13

Här publicerar vi foton och kartor över svenska flygbaser

 
Klargöring av J 35 Draken nr 35 från F 18 Tullinge i samband med en övning vintertid. Törebodabågarna på klargöringsplatserna fungerade både som insyns- och väderskydd.
 
     
 
Draken "i fält" på en reservvägbas "någonstans i Sverige".
 
     
 
Laddning av automatkanonammunition och hängning av vapen på en J 35 Draken.
 
     
 
Batteristart (utan beredskapsaggregat, BRAGG) av JA 37 37446 F17-06 på s.k överbeläggningsplats under en övning vid Kosta-basen i maj 2000. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
37443 F17-43 står beredd i beredskapsgrad ”högsta” på Helge 4 i det främre klargöringsområdet vid flygbasen i Kosta. Fotot är taget under en övning i maj 2000. 
Foto: Emil Lindberg

 

 
 
 
     
 
JA 37 Viggen, nr 37389 F4-59 inväntar startorder under en övning vid Kosta-basen i maj 2000. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Rörlig klargöring i Helge norr vid F 17. Ibland ställde man sig utanför bågen för att det då var enklare att ställa upp fordonen på avsett sätt kring flygplanet. Flygplanet på bilden är JA 37 37436 F21-32 (tillh. F 17). Fotot togs i maj 2000.
 Foto: Emil Lindberg
 
     
     
 
 Kulsprutevärn vid f.d Fält 1 Sjöbo-Björka. Fotot är taget i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Motorkörningsplats i uppställningsområdet, UOM, vid f.d flygbasen i Sjöbo-Björka. Detta var förankringspunkten för de vajrar som skulle hålla fast flygplanet under motorkörningen, som skulle kunna ske över hela dragkraftsregistret inklusive efterbrännkammarens alla zoner.
Bilden är tagen i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Flygplanplatserna H3 och H4 i det främre klargöringsområdet, FRAMOM, vid f.d Sjöbo-basen i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Jordkulehangar 11 vid f.d Fält 1 Sjöbo-Björka i juli 2009. Vid Fält 1 finns fyra jordkulehangarer kvar. Tyvärr är tre av dem försedda med portar i främre öppningen och med den bakre öppningen igenmurad. Jordkula nr 11 är dock bevarat i någorlunda ursprunligt skick. Men tyvärr upptar en stor vedhög stora delar av ytan inuti jordkulan, vilket bl.a förhindrar att man kan se rakt igenom jordkulan. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Baksidan av ett ladvärn (flygplanlada) vid f.d Fält 1 Sjöbo-Björka. Ladvärnen byggdes och ”pyntades” på sådant sätt att de skulle likna en vanlig jordbruksbyggnad. Notera de fejkade fönstren och dörrarna. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Stoppskylt intill taxibanan vid f.d Sjöbo-basen. Fotot är taget i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Södra banänden och vändplats vid reservvägbas Hallabro i Blekinge. Notera att start-/landningsbanan är tämligen ojämn och ”guppig” åt vänster i bild. Fotot är taget i maj 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
En av de två flygplanplatserna vid reservvägbas Hallabro. Här skulle flygplanen klargöras, laddas och tankas. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Reservvägbas S 17 Revinge sedd österifrån. Till höger syns vändplatsen där flygplanen skulle vända för att därefter taxa till den västra änden där flygplan-/klargöringsplatserna låg (ligger). Bilden är tagen i juli 2009.
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
F.d manskapsbarrack vid Everöd-basen. Fotot är taget i juli 2009.
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Flygplanplats i det bakre klargöringsområdet, BAKOM, vid f.d Fält 4 Everöd. Detta BAKOM och dess flygplanplatser har ett rätt så unikt utseende. Bilden är tagen i maj 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
F.d taxiväg i BAKOM vid f.d flygbasen i Everöd. Naturen börjar pö om pö återta platsen. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Ladvärn (flygplanslada) vid f.d Fält 4 Everöd, Ladvärnens främre vägg var fällbar neråt-utåt för att möjliggöra in- och utdragning av flygplanen (ofta för hand). När ladvärnen blev omoderna gjordes de ofta om till förråd och försågs med garageportar i den främre väggen. Men gångjärnen till den stora porten är ofta fortfarande synliga. Fotot är taget i juli 2009.
Foto: Emil Lindberg
 
 
Detaljer från baksidan av ett ladvärn vid f.d flygbasen i Everöd. Notera de fejkade fönstren och dörren . 
Foto: Emil Lindberg
 
     
     
 
En av de bevarade vevarna som nyttjades för att höja/sänka porten i ladvärnets främre långsida. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Skylt över vevarna till ladvärnets port. ”Obs! Två man vid veven! Det är förbjudet att släppa vevhandtaget då porten är i rörelse. Flygbochefen”. Bilden är tagen i juli 2009. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 


Främre ammunitionsplats vid det norra främre klargöringsområdet, FRAMOM, vid f.d Everöd-basen. 
Foto: Emil Lindberg

 
   
 
Flygplanplats i det bakre klargöringsområdet, BAKOM, vid f.d Fält 56 Eskilstuna-Kjula. Till vänster syns grinden över taxivägen mellan BAKOM och startbanan. Fotot är taget i maj 2010. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Fälthangar i uppställningsområdet, UOM, vid f.d Kjula-basen. Här kunde service och reparationer utföras på flygplanen i skydd från väder, vind och omkringblåsande löv. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Klargöringsskydd modell ”glob” vid f.d Fält 56. Lösningen utprovades vid en handfull flygbaser men kom aldrig till införande. Tanken var att flygplanet skulle kunna starta motorn inuti dessa ”globar” och taxa ut för egen maskin. För att erhålla visst splitterskydd var skalet dubbelväggigt till en höjd av ca 2-3 m och mellanrummet mellan dessa väggar skulle fyllas med sand. Bilden är tagen i maj 2010. 
Foto: Emil Lindberg
 
     
 
Klargöringsskydd modell ”limpa” eller ”bält” vid f.d Kjula-basen. Skyddet var öppningsbart i både fram- och bakkant för att möjliggöra att flygplanet stod med motorn igång inuti skyddet. Väldigt få prototyper tillverkades och detta exemplar är sannolikt det enda kvarvarande. 
Foto: Emil Lindberg