Minnessten i Sproge kyrka, Gotland över den engelske flygaren Sqn Leader Todd-White, omkom 18 augusti 1943 och som först begravdes i Sproge.

 Foto: Björn Tannfelt 2001-08-21