Flygminnesmärken

Malmen, Helikopterflottiljen
Helikopter HKP 3C

Uppdaterad: 2006-09-20

En helikopter typ HKP 3C, nr 03302 är uppsatt på ett betongfundament framför kanslihuset på Malmen där Försvarsmaktens Helikoperflottiljs stab är belägen. HKP 3 är konstruerad av amerikanska Bell men licenstillverkad i Italien av Agusta. Tillverkarens beteckning var Agusta-Bell 204B. Typen var en variant av de välbekanta UH-1 Iroquis som USA använde i stort antal under Vietnamkriget och som fortfarande är i bruk världen över.

Sverige köpte 12 st HKP 3 till Flygvapnet och 16 st till Armén. De första levererades 1962. Med tiden modifierades och förbättrades helikoptern. Den ursprungliga varianten betecknades i Sverige HKP 3A. HKP 3B fick en starkare och mera pålitlig motor. Den sista varianten, HKP 3C, hade förlängd stjärtbom och längre rotorblad. HKP 3C användes av försvaret fram till år 2000.

Helikoptern framför kanslihuset på Malmen levererades till Arméflyget 1962 och hade anropssignalen K 42, därav märkningen "42".

Arméns HKP 3C hade plats för två piloter. Bakom dessa kunde åtta fullt stridsutrustade soldater sitta, om än något trångt. Som alternativ kunde man lasta in sex bårar. Helikopterna kunde även transportera 1800 kg hängande last och kom ofta att användas för skogsbrandsbekämpning.

Helikoptern är uppställd inom militärt område.

HKP 3 med reg-nr 03302 är placerad framför Helikopterflottiljens kanslihus på Malmen.

Tillbaka