Flygminnesmärken

Flygplan på pelare vid Linköping

Uppdaterad 2009-10-15
Foto: Jan Gustafsson och Sven-Erik Jönsson

Flygplanen är uppsatta längs motorvägen E4 utanför Linköping.

 
Saab 91 Safir, Sk 50 Fv-nr 50016,
foto: Jan Gustafsson
 
 
Saab J 32 Lansen, Fv-nr 32507 och J 29 Tunnan, 
Fv-nr 29441,foto: Jan Gustafsson
 

Saab JA 37 Viggen, Fv-nr 37367 och Saab J 35 Draken, foto: Jan Gustafsson

Saab SF 340, första prototypen SE-ISF, foto: Sven-Erik Jönsson