Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards, m.fl.
på F 7 Såtenäs

Tre flygplan uppställda som gate guard vid infarten till F 7 Såtenäs.

Saab J 32B Lansen, Fv-nr 32603.
Foto: Henrik Tisell

Saab JA 37 Viggen, Fv-nr 37050.
Foto: Henrik Tisell

Saab JAS 39 Gripen med Fv-nr 39113.
Foto: Henrik Tisell