Flygminnesmärken

Grästorp, väg 44
AJ 37 Viggen 37072 på pelare vid rastplats

På väg 44 mellan Trollhättan och Lidköping har man i under försommaren 2006 byggt en rastplats med namnet "Viggen" inte så långt från avtagsvägen till Såtenäs, där Skaraborgs flygflottilj (F 7) är baserad. Närmaste trafikplats är rondellen "Tre Älgar" vid infarten till Grästorp.

På rastplatsen finns AJ 37 Viggen nummer 37072 uppsatt på en pelare. Vingar och fena är dock tagna från flygplan 37958. För att göra flygplanet korrosionsbeständigt och samtidigt visa hur F 7s viggenflygplan såg ut under den första tiden innan man kamouflagemålade dem, är det målat med silverfärg.

AJ 37 Viggen, nr 37072 uppsatt vid rastplats utmed väg 44, nära Grästorp. Vingar och fena kommer dock från 37958. Foto: Hans Groby.