Flygminnesmärken

Flygminnesmärken på Ljungbyhed

Minnesstenar
Flygplan på pelare
Byggnader

F 5, Ljungbyhed sattes upp 1926 och lades ned 1998. Men heden där flygfältet ligger har långt dessförinnan tjänat som militärt övningsområde. Flygfältet är dessutom ett av Europas äldsta i drift varande flygfält.

Minnessten över flyghaveri 1918

Krigsflygskolan F 5, 1926-1998 

Kungliga Skånska Dragonregementet

   
   
   
 
SK 60 på fd F5, nr 60132 invid golfbanan på gamla F 5. Foto: Gunnar Åkerberg
 

 

 
Flottiljvaktens byggnad vid infarten till F 5. Foto: Gunnar Åkerberg