Flygminnesmärken

Bevarade flygplan, mm, utom museum, Gate Guards, m.fl.
på F 17 Kallinge

A 32A Lansen, Fv-nr 32151, på pelare vid infarten till F 17.
Foto: Sven-Erik Jönsson

JA 37 Viggen, Fv-nr 37440 som tidigare var uppställd på F 17 har under 2014 flyttats till söder om flygfältet vid vägkorsningen E22 och väg 27 (trafikplats 56, Ronneby Väst).
Foto: Leif Markusson

HKP 6B, Augusta Bell 206B nr 06049 uppställd i närheten av officersmässen på F 17 Kallinge.
Foto: Henrik Tisell