Flygminnesmärken

Gamla hangaren i Vännäs

Text och foto: Pelle Lundberg

Vännäs har en ganska lång och omfattande flyghistoria, redan i början av 20-talet började man flyga här alltså under flygkompaniets tid.
Den 24 aug 1927 kl 13:15 landade dom första flygplanen från det nybildade flygvapnet i Vännäs, det var 6:e jagardiv från Malmslätt ,som skulle deltaga i en stor vintermanöver i området.
Flygfältet utgjordes på den tiden av två korslagda gräsfält,men under perioden okt-1939-juli 1940 byggdes ytterligare en rullbana samt asfaltering av samtliga banor. Banornas längd var: 450-550-700 m.
År 1945 överfördes fältet till kategorin övningsfält.
Efter 1945 började en livlig flyg verksamhet, glidflyg segelflyg motorflyg, mängder av flygplanstyper har satt sina hjul på detta fält.
I slutet av 60-talet var så flygepoken slut, banorna revs upp, och idag utgörs området av ett villaområde. Hangaren är dock bevarad, stod färdig i sept 1927 till en kostnad av 80.000 kr. I denna fina byggnad finns idag Vännäs Motor och flyg museum, som har till uppgift att slå vakt om och bevara gammal motor fordons och flyghistoria samt att kunna visa upp den för allmänheten och sprida kunskap om vårt tekniska arv.

Vännäs Motor och Flygmuseum

Hangaren i Vännäs stod färdig 1927. I denna finns idag ett Motor och Flygmuseum

Tillbaka