Flygminnesmärken

Runsten på F 16

Uppdaterad: 2004-01-02
Foto:Kurt Pettersson, F 16, Uppsala

Bevarade byggnader, bl.a. Erik Bratts gamla ritkontor

 
Runsten, som befinner sig i stort på sin ursprungliga plats, omedelbart nedanför "Bergmässen",tidigare "Kadettmässen". Den lokaliserades 1942 i samband med planeringen för den blivande flottiljen F16.
 

Runstenen. Se text för bild ovan.

   

Tidigare mangårdbyggnad i den västra av två gårdar, Bärby. Senare under många år verksamhetsplats för flottiljens frisör. I en del av den vinklade byggnaden till vänster i bilden fanns flottiljens snickarverkstad, numera avsedd för kamratföreningens snickeriverksamhet. Parallellt med den första byggnaden, på andra sidan en innegård, ligger den tidigare drängstugan. Den är numera tilldelad flottiljens kamratförening, bl a för viss museiverksamhet.

Soldattorp

   

Det tidigare dragontorpet, vars siste innehavare, dragonen Karl Johan Rapp-Nyberg, begärde och fick avsked från sin tjänst och flyttade ut 1907. Torpet är byggt 1815. Det innehåller främst flottiljmuseets uniformsutställning. Torpet var under många år platsen för granskning av kulsprutefilm.

Gaveln på flottiljens serviceförråd med konstverk av Eric Beckeld, Grillby. Bilderna förställer främst de flygplantyper som flottiljen haft i tjänst genom åren.

Gå till
Minnesstenar på F 16