Flygminnesmärken

Norrtälje, Vattentornet

Uppdaterad: 2012-09-25
Text: Robin Lindholm
Foto: Christer Malm

Ett lysande flygminnesmärke

I Norrtälje har en av Sveriges en gång i tiden 35 flygfyrar åter satts i stånd efter en tvåårig renovering, som utförts av Pythagoras Industrimuseum och dess Vänförening. Den är Europas enda fungerande flygfyr, tillverkad av AGA och placerad ovanpå det nästan hundraåriga gamla vattentornet där den 1938 började sin tjänst. Flygfyren var från början försedd med två 1500 W glödlampor varav en tändes med ett tidur medan den andra var inkopplad som reserv. När den tjänstgörande lampan gick sönder tändes automatiskt reservlampan samtidigt som en tänd röd lampa ovanpå fyren varskodde fyrtillsyningsmannen att det var dags att byta en lampa.Idag är de gamla 1500W lamporna ersatta av en halogenlampa på 1800W och den röda varningslampan indikerande trasig lampa finns inte kvar.

Flygfyrarna i Sverige installerades på 1930-talet på 2 – 3 mils avstånd från varandra efter att Postverket hos riksdagen ansökt om finansiering av dessa tekniska hjälpmedel till regelbundna nattpostflygningar. Just fyren i Norrtälje ingick i en kedja av fyrar som vägledde postflygarna nattetid mellan Helsingfors och Stockholm via Åbo och Åland. Den är oscillerande dvs efter tre varv stannar den och gör tre snabba rörelser åt höger och åt vänster i fyrledens riktning. Piloten uppfattade dessa oscillerande rörelser, om han låg rätt mot fyren, som tre korta blink. Låg han för långt åt höger blev blinkningarna kort-lång och om han låg för långt åt vänster lång-kort.

Andra flygfyrskedjor fanns mellan Stockholm och Malmö via Jönköping och mellan Oslo och Malmö.

Under 1950-talet ersattes de optiska flygfyrarna funktionsmässigt av radiofyrar i takt med att flygplanen utrustades med radio och flygfyrarna demonterades i raskt tempo, dock inte denna i Norrtälje. Den fick stå kvar på sitt vattentorn, som den alltid gjort. En del flygfyrar övergick till tjänst som sjöfartsfyrar men de flesta skrotades.