Flygminnesmärken

Täcka Udden, Lidingö

Nybergs hangar på Täcka Udden. Fabrikör C R Nyberg var känd för sina tidiga försök med ångmaskinsdrivna flygplan, som han dock aldrig fick att lyfta från marken. Fabrikörens experiment var betydelsefulla för den tidiga flyg- och motorteknikens utveckling i Sverige. Nybergs hangarbyggnad från 1908 finns bevarad och är kulturminnesmärkt.

Nybergs hangarbyggnad från 1908
Lars Sundin