Flygminnesmärken

Fd Officersmässen på F 6, Karlsborg

F6 - Västgöta Flygflottilj i Karlsborg - lades ned 1994 men ännu är flottlijområdet ganska intakt och ger den rätta stämningen av traditionsrik flygflotttilj. Numera används byggnaderna som kontors- och industrihotell, men startbana, kontrolltorn etc finns kvar i samma skepnad som förr. Området används idag för annan militär verksamhet och är stängt med grindar. Besökstillstånd krävs för tillträde. F 6 ligger strax söder om Karlsborg Fästning, liksom denna inte långt från Vätternstranden. Vägen dit är väl skyltad, så det är lätt att hitta.

Den byggnad som en gång var officersmäss för F 6, är sedan flera år tillbaka åter mäss, men för delar av K 3. Foto: Lennart Berns