Flygminnesmärken

Gryttjom

 
Flygplanlada vid Gryttjom. Foto Lars Sundin 2002
 

På denna bild ser man arrangemanget för att fälla ned delar av väggen. Notera även blindfönstermålningen uppe till höger. Foto Lars Sundin 2002