Flygminnesmärken

Gnesta/Vängsö flygplats

Uppdaterad: 2003-06-25

Gammalt postflygfält

Vängsö flygplats en knapp mil norr om Gnesta har sina anor från 1930-talet. Det anlades som nödlandningsfält för postflyglinjen Stockholm-Malmö och var ett s.k. AK-arbete för att lindra arbetslösheten.

Under beredskapstiden fick flygfältet en viss strategisk betydelse. Därför byggde man försvarsanläggningar kring fältet och förlade marktrupper och luftvärn på platsen. En del lämningar återstår, bl.a. väl bevarade skyttevärn. Vid banans norra ände finns ett betongfundament efter ett vind-T.

Foto Mikael Olrog, 2003

Bevarad försvarsanläggning från beredskapstiden.

  Vängsö flygfält används idag för privat- och segelflygverksamhet.