Flygminnesmärken

Minnesmärken med Svensk anknytning på Svalbard

Uppdaterad: 2003-08-19
Text och foto: Lennart Berns
 
Översikt från Danskön i den riktning Andrées ballong startade 1897. 
Monumentet till höger uppfördes vid ett besök av svenska marinens 
Älvsnabben 1957.
 
 
Det av svenska marinen uppförda monumentet på Danskön över Andréexpeditionen 1897. På Danskön finns rester av ballonghuset samt den bostad Andréemännen hade i väntan på start 1896 och 1897.
 
 
Minnesplattan på monumentet på Danskön över Andréexpeditionen .
 
 
Översikt över platsen för Andréemonumentet på Vitön där Andréeexpeditionen återfanns 1930. Andrée och Fraenkel återfanns i klippskrevan framför monumentet. Fortfarande finns drivved kvar som expeditionen samlade.
 
 
Minnesmärke på Vitön över Andréexpeditionen. 
Det restes 1930.
 
 
SFF:s expeditionsmedlemmar Göran Landström och Lennart Berns vid Andréemonumentet på Vitön 2003. Vitön är normalt otillgänglig på grund av drivis, men denna gång gick det tack vare ombyggda isbrytaren Njord och s k zodiaker, gummibåtar med aktersnurra.
 
 
Översikt över det monument som rests i Ny Ålesund över Italiaexpeditionen som ägde rum 1928. Monumentet har uppförts av Italien.
 
 
Minnesplatta i monumentet som erinrar om att bl a svensken och meteorologen Finn Malmgren var med ombord. Han dukade under i försök att skaffa hjälp efter att luftskeppet förlist.