Flygminnesmärken

Minnesmärke på Kjeller, Norge,
till minne av Gustav von Segebaden

Minnessten på Kjeller flygplats till minne av Gustaf von Segebaden som omkom vi olycka vid Bygdøy utanför Oslo den 6 mars 1921 i "Ur-Phönixen". Olyckan skedde i samband med tävlingar och uppvisningar vid Kjeller och Bygdøy. En vinge bröts av under en roll på låg höjd.

 
Foto: Mats Nordlund
 

F-104 Starfighter som guategard med Gustaf von Segebadens minnessten i förgrunden vid Kjeller, Norge. Foto: Anne Haakensen

Den röda markeringen upptill vänster visar minnsstenens nuvarande placering utanför huvudentrén till Forsvarets logistikk- organisasjon (FLO) på Kjeller (det som tidligare var Luftforsvarets forsyningskommando (LFK), och en gång i Kjeller flyfabrikk.