Flygminnesmärken

Minnesmärken på Malmen, Linköping

Uppdaterad: 2009-12-25

Minnessten vid vaktlokalen
Carl Cederström stenen
Silow-stenen
Runö-stenen
F 19 Minnestavla
Minnestavla Svensk Flygindustri
Gränsmarkeringsstenar
Gustaf VI Adolfs namnteckning
Carl XVI Gustavs namnteckning
FFV/Aerotec

Minnessten vid vaktlokalen

Stenen restes först vid Jägarevallen, vid gamla "riksettan", flyttades sedan till den nya "riksettan" vid avtagsvägen till Lambohof för att slutligen i juli 1951 placeras på sin nuvarande plats vid flottiljvakten inom F 3 gamla lägerområde, (nuvarande AF 2 område). Den inhuggna texten berättar om Malmens historia. Minnesstenen restes 1934 av Livgrenadjärerna.

 

Carl Cederström stenen

På 50-årsdagen av Malmens flygtillblivelse och friherre Carl Cederströms flygskola avtäcktes en minnessten på F 3 år 1962. HMK Gustav VI Adolf och dåvarande CFV general Lage Thunberg förrättade cermonin.
Text på sydsidan : Flygvapnets emblem och därunder "Sveriges första flygskola drevs här av Carl Cederström 1912. VILJ - VÅGA - VINNA".
Text på nordsidan: Förutom 2 st Bleriot-monoplan samt en J 35 Drake - "Sveriges Flygvapen och Svenska Aeroplan AB reste denna sten 1962".
Stenens står ca 250 m ost om Hangar 81.

 
   

Silow-stenen

Till minne av Sveriges första flygolycka den 1 maj 1915 med dödlig utgång, då Carl Silow omkom. Minnesstenen är en kopia av originalet, som torde ha förkommit vid schaktninsarbeten på flygfältet i slutet av 1940-talet. Stenen ligger ute på fältet, ca 200 meter väster om östra förrådet (byggnad 129).
Inskriptionen är: 19 1/5 15

   

 

Runö-stenen

Den 13 november 1922 havererade en Phönix D III från Malmen vid Lilla Ånestad, 3 km söder om Linköping. Föraren, löjtnant Gösta Runö (I 20) omkom. Fadern lät göra en mindre (30 x 40 cm) minnessten, som placerades på nedslagsplatsen. När området bebyggdes på 1960-talet flyttades stenen till annan plats inom nedslagsområdet. 1986 utsattes stenen för åverkan och man bedömde att Flygvapenmuseum borde ta hand om minnesstenen och förvara den. Så skedde också och minnesstenen finns nu vid Flygvapenmuseum.

   

F 19 Minnestavla

Till minne av de svenska flygarnas hjälpinsatser under det finska vinterkriget avtäcktes en F 19-minnestavla den 20/1 1990. Minnestavlan är anbragt på en tung sten, som var en del i ett ryskt tankhinder. 
Donator var Bertil Östbo, krigsveteran och baschef i Uleåborg.
Minnesstenen är placerad intill entrén till Flygvapenmuseum.
Text på minnestavlan: "Den svenska frivilliga flygflottiljen F 19 luftförsvarade norra Finland under vinterkriget".

   

Minnestavla Svensk Flygindustri

Minnestavla över den insats som svensk flygindustri gjorde 1939-1940 genom att färdigmontera ett stort antal finska jaktflygplan.

.

 
Minnestavla över den svenska frivilliga flygflottiljen F 19 som deltog i finska vinterkriget.
 

Gränsmarkeringsstenar

Två stenar har placerats ut på 1920-talet för att sannolikt vara som gränsmarkering mellan flygflottiljen F 3 och Flygverkstäderna på Malmen, dåvarande CFM.
Texten på stenarna är: På södra sidan av stenen "CFM"
På norra sidan av stenen "F 3".
Stenarnas läge är på fältet: En sten ca 150 meter sydost om den sk. CVM-hangaren. Den andra stenen står ca 100 meter norr om FMV:Prov, fd. motorkörningsvärn.

   
   

Gustaf VI Adolfs namnteckning

Minnessten med Konung Gustaf VI Adolfs namnteckning till minne av konungens besök på F 3 år 1959. Stenen är inmurad i väggen till fd. F 3, numera AF 2 kanslihus trappa.

Carl XVI Gustavs namnteckning

Minnestavla med Konung Carl XVI Gustafs namnteckning. Tavlan är placerad i entresolplanets norra gavelvägg. Den tillkom i samband med Flygvapenmuseums invigning av Etapp I den 8 mars 1984.

   

FFV/Aerotech

I samband med att en ny kanslibyggnad uppfördes år 1943 inom CVM område, idag FFV/Aerotech) anbringades en 30x40 cm stor orrstensplatta ovanför dörrportalen, som även den är av orrsten. Reliefen visar flygvapenemblemet samt märkningen CVM 1943. Dessa stenarbeten liksom hela byggnadens exteriör är helt oförändrade sedan byggnadsåret. Som en enhet inom flygvapnet kom CVM att använda flygvapenemblemet ända fram till år 1968, då FFV blev huvudmann för flygverkstäderna.