Flygminnesmärken

Skogsby folkhögskola

Minnessten vid Skogsby folkhögskola på Öland över den första landningen på ön, utförd av Enoch Thulin den 11 februari 1914. Stenen rest 1933 på initiativ av rektor GR Beronius.

   
 
En skylt vid stenen berättar om händelsen.