Flygminnesmärken

Vänersborg

Uppdaterad 2006-01-01
Foto: Folke P Sandahl

En informationstavla (minnestavla) i plåt på ett stativ framför skulpturen Triad, i Vänersborg, nära idrottsplatsen Vänersvallen vid stadens södra infart. Skulpturen restes på 50-talet, men har egentligen inget med 1916-18-fältet alls att göra, den råkade bara ställas utefter det forna fältets långsida, sedan detta försvunnit.

 
Informationstavlan som berättar att här har funnits ett flygfält, placerad framför skulpturen Triad, som faktiskt kan associeras med flyg. Skulpturen restes på 50-talet, men har egentligen inget med 1916-18-fältet alls att göra.
 
 
Minnestavlans text berättar, att här var åren 1916-1918 bas för första skyddstruppflygavdelningen. Basens stråk för start och landning hade riktning 050/230 grader, yta 130x450 m. Flygplanen var Albatros med två mans besättning, motor 120 hk, toppfart 112 km/tim och en rörlig kulspruta. Tillsammans med Andra skyddstruppflygavdelningen i Boden och marina flygenheter, bidrog man genom vakthållning i luften längs kust och gräns till att Sverige kunde hållas utanför första världskriget.