Flygminnesmärken

Västerås, Hässlö, gamla CVV området

Minnessten till minnne av Flygförvaltningens Verkstadsskola.
Minnesstenen är placerad på gamla CVV området vid Hässlö, vid Regattagatans förlängning ner mot Mälarens strand.

Foto: Anders Sturesson

 

Text på minnesstenen: Kungliga Flygförvaltningens Verkstadsskola startade här i en närbelägen sjöhangar sin verksamhet 1942. Efter en häftig brand i januari 1949 totalförstördes hangaren och skolan flyttade till en beredskapshangar på Johannisberg där utbildningen bedrevs fram till den upphörde 1968. Totalt utexaminerades 807 elever.

 
 
Propeller på gamla CVV området. Minnesstenen enligt ovan syns till höger i bild.