Flygminnesmärken

Helgestena
Minnessten vid väg 44 mellan Grästorp och Lidköping

Minnessten vid väg 44 mellan Grästorp och Lidköping vid Helgestena strax utanför F 7. Text på stenen: "FORTIFIKATIONSFÖRVALTNINGEN OCH VÄGVERKET BYGGDE RV 44 HÅLE TÄNG - BJÖRKSÄTER 1990 - 1992. Stenen invigd år 1992, vid öppnandet av väg och kortbana på väg 44.