Flygminnesmärken

Minnessten över Kungl. Upplands Flygflottilj 

Uppdaterad: 2005-06-22

Minnesstenen avtäcktes 2003-12-19 i samband med flottiljens nedläggning. Den är placerad nedanför den tidigare elevmässen, "Bergsmässen", på F 16 och är vänd mot gamla F 20.

Till vänster på stenen ser man flottiljens första symbol, en vasakärve. Till höger om denna finns Upplands landskapsvapen, en gång symbol för F 2 på Hägernäs, som F 16 övertog på 1980-talet och som fick ersätta kärven som flottiljens kännemärke. Fyra J 35 Draken syns i silhuett. Draken var den flygplanstyp som användes på F 16 under längst tid. Underst syns några av Uppsalas välbekanta konturer, bl. a. slottet och domkyrkan. Fotot är taget av Claes Wideén, som också komponerat minnesstenen.

 
Foto taget 2005 efter att svart text nedtill fyllts i med svart färg för att synas bättre. Foto: Claes Wideén