Flygminnesmärken

Tullinge

Minnessten nedanför fd kanslihuset

Statyn "Radarns hemlighet"  

Minnesplatta över KAS/M

Minnessten nedanför fd kanslihuset

En minnessten med inskription "Till minne av kamrater uppsatt strax nedanför f.d. kanslihuset, från vars höga placering nu "Vasallen" härskar över nejden.

Statyn "Radarns hemlighet"

 
Statyn "Radarns hemlighet" utförd av konstnären Tommy Widing. Statyn står utanför gamla simulatorbyggnanden och är skänkt av Nya Asfalt AB till F 8 i samband med byggnadsarbeten inför omorganisationen till Flygvapnets Södertörnsskolor år 1975.
 

Informationsskylt vid skulpturen "Radarns hemlighet"

Minnesplatta över KAS/M

Minnesplatta över KAS/M på väggen till byggnad 10.